Yttrande över "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning"

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Övergödning är en problematik som har flera orsaker och där samverkan behövs för att minska miljöpåverkan av framför allt fosfor och kväve. Utredningen har, i enlighet med uppdraget, framför allt lagt förslag som har påverkan på lokalnivå.

Skogsindustrierna uppskattar den pragmatiska och konstruktiva ton som utredningen har satt i sina förslag. Även om skogsindustrin inte är i fokus i denna utredning berörs vi på en del områden.

Skogsindustrierna vill framhålla följande aspekter:

  • Kompensationsåtgärder måste vara ett alternativ, inte en ytterligare åtgärd
  • Hela skogens livscykel måste beaktas
  • Balanserad kostnadsfördelning