Yttrande över promemoria Ordning och reda på avfallet

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna välkomnar att icke-förorenad jord undantas avfallslagstiftningen. Detta är en förbättrad implementering av direktivet och gör att vi får mer lika villkor i Europa. Miljömässigt är det också helt rimligt att jord som inte är förorenad inte heller klassas som avfall utan kan hanteras på ett enklare sätt.