Yttrande avseende Finansdepartementets promemoria Skatt på engångsartiklar

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna stödjer principiellt syftet som utredningsförslaget kring miljöskatt på engångsartiklar avser uppnå. Skogsindustrierna anser dock att en övergripande harmonisering av direktiv och initiativ inom EU behöver göras, samt att förslagna scenarierna om ett införande av skatt behöver utredas i denna kontext.

Skogsindustrierna föreslår en ändamålsenlig differentiering som främjar innovation, produktutveckling och ökad insamling för att stödja det uppsatta målet. Skogsindustrierna är positiva till att promemorian förordar produkter baserade på förnybar vedfiberråvara som alternativ till engångsartiklar av plast.

Sammanfattning:

  • Skogsindustrierna stödjer principiellt syftet som utredningsförslaget kring miljöskatt på engångsartiklar avser uppnå.
  • Skogsindustrierna anser dock att en övergripande harmonisering av direktiv och initiativ inom EU behöver göras, samt att förslagna scenarierna om ett införande av skatt behöver utredas i denna kontext.
  • Skogsindustrierna föreslår en ändamålsenlig differentiering som främjar innovation, produktutveckling och ökad insamling för att stödja det uppsatta målet.
  • Skogsindustrierna är positiva till att promemorian förordar produkter baserade på förnybar vedfiberråvara som alternativ till engångsartiklar av plast.