Debatt

Altinget debatt: Alla arter kan fortleva i skogen

I stället för att prata om hur många % skogsmark som ska undantas, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i brukad skog.

DN debatt: Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

Idag skriver Skogsindustrierna med SKGS, IKEM, Swemin och Jernkontoret en replik på SNF:s och 100 procent förnybarts debattartikel i DN.

Skog och snö

Debattartikel i Altinget: Ambitionen med reduktionsplikten är orealistisk

Ska biodrivmedlen komma från hållbart brukade skogar och jordar är reduktionsmålen för 2030 orealistiska, skriver Skogsindustrierna.

Finland och Sverige måste styra bort EU från fossila råvaror

1 juli tog Tyskland över ordförandeskapet i EU och avser att ta EU:s nya klimatlag i hamn före jul. Här måste våra regeringar nu ta ansvar!

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Altinget debatt: För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behövs vissa beslut och förutsättningar.

DI Debatt: En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination.

Debatt: Nedskärningarna – ett hot mot Sverige som kunskapsnation

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar är nedslående. Det skriver tio representanter för näringslivet.

Debatt Dagens Industri: "Låt skogsägarna bidra till att klimatmålen nås"

Carina Håkansson lyfter skogen och skogsprodukters värdefulla bidrag till klimatet på Dagens Industris debattsida.

Skogen ska inte användas för falsk klimatkompensation

Dagens Nyheter har vid flera tillfällen uppmärksammat klimatkompensation genom skogsplantering. Här är Peter Holmgrens egna reflektioner.

Svensk basindustri: 6 åtgärder mot risk för effektbrist

Risken för effektbrist är på riktigt. Nu krävs krafttag för att säkerställa Sveriges elproduktion, bland annat genom att värna kärnkraft och...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa