DEBATT: Satsa på tillväxt i skogen

10 000 jobb hotas om vi låter skogen stå kvar

Genom ett tillväxtmål och aktiva skogsbruksåtgärder kan både kolsänkan öka och råvarutillgång för fossilfria produkter för en hållbar klimatomställning möjliggöras. Vd Viveka Beckeman skriver på Aftonbladets debattsida tillsammans med Emma Berglund, ansvarig för internationella skogsfrågor och Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor.

I debatten lyfts ofta att Sverige måste minska avverkningen av skog för att nå det kortsiktiga målet. Skogsindustrierna menar att det är en björntjänst för klimatet och samhället i stort.

Danske Bank presenterade nyligen en analys av konsekvenserna av avverkningsbegränsningar. Den visar att minskad avverkning ger en kortvarig ökning av kolinbindningen, som sedan snabbt förbyts till kraftigt minskande kolinbindning. Samtidigt blir de samhällsekonomiska följdeffekterna enorma.

Ett tillväxtmål för skogen ska självklart utformas med omsorg för skogens alla värden, inte minst biologisk mångfald. I Skogsindustrins Framtidsagenda 2040 fastlägger vi löften med höga ambitioner både vad gäller ökad klimatnytta och skogar rikare på biologisk mångfald.

Bäst för klimatet och Sverige är att fortsätta på den inslagna vägen och låta ett aktivt skogsbruk, med omsorg om biologisk mångfald, bidra både till ökad kolinbindning och avkastning i form av jobb och välfärd. 

Detta skriver vd Viveka Beckeman med Emma Berglund, ansvarig för internationella skogsfrågor och Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, i en artikel på Aftonbladet Debatt.

Ta del av debattartikeln i sin helhet via Aftonbladet.se