DEBATT: Led tillbaka EU till kärnverksamheten

Skogsindustriernas Vd Viveka Beckeman skriver på Dagens Industris debattsida tillsammans med övrig företrädare för Industrins reformagenda om att svensk industri vill bidra till ett starkare Sverige inom ett starkare EU. Samt vilka EU-politiska frågor som är viktiga framöver.

På Di Debatt skriver Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman tillsammans med flera centrala företrädare för svensk industri om EU-politiken för de kommande åren.

I artikeln lyfts att svenska aktörer måste arbeta mer samordnat för att driva gemensamma intressen att stärka Sveriges genomslagskraft i EU-politiken. 

Tillsammans har industriorganisationerna inom ramen för samarbetet Industrins reformagenda, enats om en rad olika områden av vikt för framtida EU. Det handlar bland annat möjliggörande av framtidens råvaruförsörjning och cirkulära flöden, minskad regelbörda, främjande av  internationell handel, stärkt tillgång av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. 

Undertecknare av artikeln är:

Pia Sandvik, vd Teknikföretagen

Annika Roos, vd Jernkontoret

Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna

Cecilia Ask Engström, chef bransch och näringspolitik Trä- och möbelföretagen

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Jonas Hagelqvist, vd IKEM

Björn Hellman, vd Livsmedelsindustrierna

Mårten Sohlman, vd Sveriges Bergmaterialindustri

Ta del av debattartikeln i sin helhet på di.se.

Webbsändning: En industri som lyfter Europa

Inför EU-valet har Industrins reformagenda tagit initiativ till en debatt – En industri som lyfter Europa mellan olika kandidater om EU och industri.
Medverkar gör EU-kandidaterna Jessica Polfjärd (M), Emma Wiesner, (C), Anna Maria Corazza Bildt,(L), Johan Danielsson, (S), Isabella Lövin, (MP) och Dick Erixon, (SD). Det gör även Skogsindustriernas ordförande Lotta Lyrå, vd för Södra.

Här finns länk till programmet och anmälan.

Här kan du följa webbsändningen från debatten via Youtube