Debatt

Debatt: "Vässa de transportpolitiska verktygen"

De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas

Debatt: Förändra sjöfartens finansieringsmodell

Debatt Mariestads Tidningen 7 mars 2019: Av den svenska exporten går nära 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mott

Debatt: Strut-utredningen saknar konkreta förslag

Debatt Dagens Samhälle 23 februari 2019: Utredningen för styr- och resurstilldelning i högskolan missar näringslivets behov av kompetensförsörjning...

Di Debatt: Satsa på inlandsbanan

DI Debatt 9 jan 2019: Trafikverket har nyligen påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare...

Debatt: Här är nio klimatpolitiska krav på nästa regering

DN DEBATT: Den svenska industrin har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt. Men för att nå målen krävs att politikerna...

Linda Eriksson, Skogsdirektör, Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna

Repliker: ”Aktivt skogsbruk med hög tillväxt ger bästa klimatnyttan”

REPLIK DN DEBATT 13/9. Vi behöver kombinera en effektiv naturvård med en ökad skogsproduktion för att ta oss an både klimatet och miljömålen...

Stam mot krona

DEBATT: Nej, den biologiska mångfalden i skogen är inte hotad – men det är däremot äganderätten

Är du en av de politiker som i årets valrörelse lovar mer pengar till välfärden? Eller är du en av de väljare som tycker att det borde satsas...

Stam mot krona

Debatt: SCA-Västernorrlands välfärd kommer från skogen

Under ett valår talas det mycket om mer pengar till välfärden. Vi som är verksamma inom skogsnäringen skulle dock vilja att det talades mer om...

Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Debatt:Välfärden växer på träd – Sverige behöver skogsnäringen

Vi står nu mitt i en valrörelse, men jag har varken anledning eller ambition att ta offentlig ställning för något politiskt parti. Jag vill enbart...

Brandsläckning

Debatt: Så förhindras nya brandkatastrofer

DI DEBATT. I somras brann 25 000 hektar skog upp i Sverige. Vi har identifierat fem punkter som är avgörande för att branschen och samhället...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa