Debatt

ATL Debatt: Brandbekämpningen måste ha resurser att klara ett torrt 2022

Tidigare vårar och varmare somrar, på grund av klimatförändringarna, ökar behovet att hindra att skog brinner upp till ingen nytta.

Altinget Debatt: Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Sverige har alla förutsättningar att nå nettonollutsläpp, men det går för långsamt skriver Skogsindustrierna i Altinget Debatt.

Altinget Debatt: Skogsindustrin ryter till om nya spelregler i skogen

Fyra representanter från skogsindustrin kritiserar en nyordning som innebär att varje enskild fågel ska skyddas.

Aftonbladet: Naturvården i svenska skogen är på rätt väg

Replik från Skogsindustrierna om skogen och klimatet

TN: Dråpslaget - Snart står skogsföretagare utan försörjning

Alla vilda fåglar i skogen ska fridlysas och skyddas enligt Skogsstyrelsen. Skogsindustriernas skogsdirektör Linda Eriksson kommenterar.

DN Debatt. ”Omöjligt att ta hänsyn till varenda fågel i skogen”

Fyra representanter från skogsindustrin: Skogsstyrelsen har aviserat en ”ny ordning”, där varje enskild fågel ska skyddas.

DI Replik: Så kan Sverige påverka skogspolitiken i EU

Lagförslag kopplade till skog bör utformas utifrån ett helhetsperspektiv som EU-kommissionen ibland missar, skriver Skogsindustrierna.

Altinget debatt: Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination

När miljölagstiftning och tillämpning hindrar hållbara investeringar drabbar det Sveriges välstånd och miljö.

Karlskoga Kuriren: Värna skogsnäringen

Får EU-kommissionen gehör för sina förslag kan de fullständigt slå undan benen för en av Sveriges viktigaste näringar.

Stam mot krona

DI Debatt: Skogsindustriernas vd kritisk till smalt perspektiv i skogsstrategin: ”Saknar helhetssyn”

”Det är jätteviktigt att regeringen med kraft står upp för den svenska skogsnäringen”, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Alexander Orlinge

Presschef

Telefon
+46 8 762 72 32
Mobil
+46 72 207 83 68
E-post
alexander.orlinge@skogsindustrierna.se