Debatt

Stam mot krona

Debatt: SCA-Västernorrlands välfärd kommer från skogen

Under ett valår talas det mycket om mer pengar till välfärden. Vi som är verksamma inom skogsnäringen skulle dock vilja att det talades mer om...

Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Debatt:Välfärden växer på träd – Sverige behöver skogsnäringen

Vi står nu mitt i en valrörelse, men jag har varken anledning eller ambition att ta offentlig ställning för något politiskt parti. Jag vill enbart...

Brandsläckning

Debatt: Så förhindras nya brandkatastrofer

DI DEBATT. I somras brann 25 000 hektar skog upp i Sverige. Vi har identifierat fem punkter som är avgörande för att branschen och samhället...

Debatt: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat

Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med...

Timmer

Debatt: Regeringen missar målet om fossilfrihet

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå detta mål måste vi byta fossila råvaror mot förnybara.

Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso och Södra debatterar förslaget till ändrad vattenlagstiftning på Altinget.

Väg kantad av skog

Debatt: Skatt är inte hållbarhet

Jernkontoret, IKEM, SveMin & Skogsindustrierna debatterar betänkandet om nya miljöskatter i Dagens Industri, skatter som är verkningslösa.

Debatt: Den svenska skogen växer inte i ett grustag

Frågan om hyggen eller hyggesfritt används av artikelförfattarna som ett tillhygge i klimatdebatten. Övertygande bevis finns för att vi får den...

Debatt: Attackerad äganderätt urholkar skogens värde

De flesta nationalekonomer kan skriva under på att äganderätt är viktig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med en tydligt definierad äganderätt...

Skogssiluett

Debatt: Short-term views on forest climate benefits is a mistake

"The Commission’s land-use proposal risks being a step backwards in transitioning to a fossil fuel-free economy." Mårten Larsson, senior vice-president...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa