DEBATT:Bara de fossila alternativen som vinner på det höga tonläget i skogsdebatten

Skogsindustrierna replikerar på Aftonbladet Debatt

Bara de fossila alternativen som vinner på det höga tonläget i skogsdebatten. Ju mindre vi brukar skogen desto mindre förnybar, fossilfri råvara får vi fram. Det skriver Skogsindustriernas näringspolitiska chef i en debattreplik på Aftonbladet Debatt.

Skogsindustriernas ambition är tydlig. Vi vill ha livskraftiga skogar med en rik biologisk mångfald. Detta är ett av tre löften vi avger i Skogsindustrins ”Framtidsagenda”.

I det framtidsinriktade arbetet ingår att skapa ett mer varierat skogsbruk med både en hög tillväxt och aktiva åtgärder för naturvården. Vi strävar dagligen efter att våra skogar och dess produkter ska bidra till såväl stor klimatnytta och biologisk mångfald som en levande landsbygd. En effektiv, rättssäker och tydlig miljölagstiftning är en viktig förutsättning.

Det skriver Skogsindustriernas näringspolitiska chef Magnus Berg, i en replik på Aftonbladets debattsida.

Klicka här för att läsa repliken i sin helhet via Aftonbladet.se