DEBATT: Miljömålsberedningen måste våga öppna upp för samtal

Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna på Altinget Debatt

Det är angeläget att Miljömålsberedningens arbete bedrivs med öppenhet och i dialog med aktörerna. Tyvärr är det inte så det ser ut och det har redan fått negativa konsekvenser. Det skriver Skogsindustriernas näringspolitiska chef Magnus Berg med LRF Skogsägarnas Gunnar Lindén, båda ledamöter i Miljömålsberedningens expertgrupp.

 Från Skogsnäringens sida tvingas vi konstatera att så som Miljömålsberedningens kansli valt att lägga upp arbetet hittills inte inneburit någon närmare dialog för kunskapsinhämtning och förankring, mellan beredningen och externa aktörer.

Skogsnäringen är en av landets viktigaste näringar, som bidrar med arbetstillfällen och skatteintäkter, inte minst i glesbygd. Sekretariatets förslag skulle få stora konsekvenser för sysselsättning, välfärd och enskildas rättigheter. Skogen är också en av de mest kraftfulla resurserna i kampen mot klimatförändringar. Som naturlig kolsänka i de växande och aktivt brukade skogarna och som råvara för fossilfria och förnybara produkter som lagrar kol också efter avverkning.

Att gå vidare med det förslag som nu diskuteras skulle allvarligt begränsa morgondagens möjligheter att använda skogens hela nytta i den gröna omställningen.

Det skriver Magnus Berg, näringspolitisk chef Skogsindustrierna och Gunnar Lindén, expert på naturvårdspolitik vid LRF Skogsägarna, på Altingets debattsida

Klicka här för att läsa debattartikeln i sin helhet på Altinget.se