Altinget Debatt: Prioritera underhållsskulden i infraproppen

Foto: Michael Engman

I den pågående planeringen av Sveriges transportsystem är det angeläget att regeringen och Trafikverket gör rejäla investeringar i landets vägsystem och prioriterar underhåll. Det skriver Skogsindustriernas vd och ansvarige för transportfrågor i en debattartikel.

Svensk skogsindustris fortsatta konkurrenskraft och klimatomställning är beroende av fungerande väginfrastruktur.

En ny rapport av Skogforsks visar att nästan 90 procent av skogsnäringens transporter startar på en enskild väg.

I infrastrukturpropositionen, som regeringen ska lägga fram i riksdagen senare i år, finns möjligheter att ge bättre förutsättningar för svensk konkurrenskraft och omställning. Och att en gång för alla åtgärda den underhållsskuld som alltför länge tyngt Sverige. Nu är hög tid att lägga grunden för en mer hållbar och transporteffektiv framtid.

Detta skriver vd Viveka Beckeman och Elin Swedlund, ansvarig för transportfrågor, på Altinget Debatt. 

Ta del av debattartikeln i sin helhet på Altinget.se