Debatt

Altinget Debatt: Skogsindustrin ryter till om nya spelregler i skogen

Fyra representanter från skogsindustrin kritiserar en nyordning som innebär att varje enskild fågel ska skyddas.

Aftonbladet: Naturvården i svenska skogen är på rätt väg

Replik från Skogsindustrierna om skogen och klimatet

TN: Dråpslaget - Snart står skogsföretagare utan försörjning

Alla vilda fåglar i skogen ska fridlysas och skyddas enligt Skogsstyrelsen. Skogsindustriernas skogsdirektör Linda Eriksson kommenterar.

DN Debatt. ”Omöjligt att ta hänsyn till varenda fågel i skogen”

Fyra representanter från skogsindustrin: Skogsstyrelsen har aviserat en ”ny ordning”, där varje enskild fågel ska skyddas.

DI Replik: Så kan Sverige påverka skogspolitiken i EU

Lagförslag kopplade till skog bör utformas utifrån ett helhetsperspektiv som EU-kommissionen ibland missar, skriver Skogsindustrierna.

Altinget debatt: Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination

När miljölagstiftning och tillämpning hindrar hållbara investeringar drabbar det Sveriges välstånd och miljö.

Karlskoga Kuriren: Värna skogsnäringen

Får EU-kommissionen gehör för sina förslag kan de fullständigt slå undan benen för en av Sveriges viktigaste näringar.

DI Debatt: Skogsindustriernas vd kritisk till smalt perspektiv i skogsstrategin: ”Saknar helhetssyn”

”Det är jätteviktigt att regeringen med kraft står upp för den svenska skogsnäringen”, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Skog och dimma

Ökad kolinlagring är ineffektiv och kortsiktig klimatpolitik

DN Debatt: I stället bör vi inrikta politiken mot en hållbart ökad tillväxt i skogen ihop med mål för ökad substitution av fossila material.

Altinget debatt: Vi ser ingen kris för biologisk mångfald i svensk skog

Det gläder oss att WWF och NSF vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog, där första steget är att enas om utgångsläget.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa