Debatt

DEBATT: Miljömålsberedningen måste våga öppna upp för samtal

På Altinget Debatt kritiserar Skogsindustrierna och LRF Skogsägarnas hur Miljömålberedningens kansli arbetar och de konsekvenser det får.

Vi vill öka tillväxten i de svenska skogarna

På Aftonbladet Debatt slutreplikerar Skogsindustrierna om varför det behövs en tillväxtstrategi för skogen.

DEBATT: Satsa på tillväxt i skogen

På Aftonbladet Debatt skriver företrädare för Skogsindustrierna om att det behövs en kunskapsbaserad tillväxtstrategi för skogen.

Altinget Debatt: Prioritera underhållsskulden i infraproppen

I en debattartikel uppmanar Skogsindustrierna att regeringen och Trafikverket till rejäla investeringar i landets transportinfrastruktur.

Di Debatt: EU måste se till hela skogens nytta

Vd Viveka Beckeman skriver på Dagens Industris debattsida om Skogsindustriernas inspel till EU:s kommande mandatperiod.

Skog vinter

NWT Debatt: Ta vara på Värmlands möjligheter att bidra till omställningen

Skogsindustriernas vd skriver med företrädare för Rottneros, AB Hilmer Andersson, Moelven Skog, Nordic Paper och Stora Enso

Di Debatt: Industrin behöver rekrytera 300 000 medarbetare

Viveka Beckeman och övriga ledande företrädare för Industrirådet skriver om vad som måste till för att klara industrins kompetensbehov.

Illustration bioekonomi

Di Debatt: Fransk-svenskt samarbete stärker bioekonomins framtid

I samband med statsbesöket av den franske presidenten skriver företrädare för svensk och fransk skogsnäring om ett nytt samarbete.

vinterskog i skymning

JP Debatt: Jönköpings träbyggnadstänk är helt rätt

På JP Debatt skriver vd Viveka Beckeman tillsammans med företrädare för medlemsföretag om potentialen för skogsbaserade produkter

Aftonbladet Debatt: Det växer mer skog än vad som avverkas

Replik om tillstånd och tillväxt i svenska skogar

1 2 3 4 5 Nästa

Alexander Orlinge

Presschef

Telefon
+46 8 762 72 32
Mobil
+46 72 207 83 68
E-post
alexander.orlinge@skogsindustrierna.se