Vi vill öka tillväxten i de svenska skogarna

Slutreplik från Skogsindustrierna på Aftonbladet Debatt

Genom framåtriktade insatser och innovation går det att balansera de intressen som måste hanteras inom svensk skog. För klimatet, för naturen och för samhällsekonomin. Det skriver skogsindustrierna i en slutreplik till Greenpeace och Klimatriksdagen.

I vår debattartikel pekade vi på de negativa ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser som riskerar att bli följden av att enbart minska avverkningen för att försöka uppnå åtagandena i EU:s regelverk LULUCF.

Vår bransch vill förstärka våra åtaganden för klimatet, för den biologiska mångfalden och för ett effektivare resursnyttjande. Det är vad Skogsindustrins ”Framtidsagenda” syftar till att förverkliga. 

Vi är övertygade om att genom framåtriktade insatser och innovation går det att balansera de intressen som måste hanteras inom svensk skog. För klimatet, för naturen och för samhällsekonomin.

Det skriver Viveka Beckeman, Emma Berglund och Mårten Larsson i en slutreplik på Aftonbladets debattsida. 

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet på Aftonbladet.se