Debatt

Debatt: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat

Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med...

Timmer

Debatt: Regeringen missar målet om fossilfrihet

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå detta mål måste vi byta fossila råvaror mot förnybara.

Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso och Södra debatterar förslaget till ändrad vattenlagstiftning på Altinget.

Väg kantad av skog

Debatt: Skatt är inte hållbarhet

Jernkontoret, IKEM, SveMin & Skogsindustrierna debatterar betänkandet om nya miljöskatter i Dagens Industri, skatter som är verkningslösa.

Debatt: Den svenska skogen växer inte i ett grustag

Frågan om hyggen eller hyggesfritt används av artikelförfattarna som ett tillhygge i klimatdebatten. Övertygande bevis finns för att vi får den...

Debatt: Attackerad äganderätt urholkar skogens värde

De flesta nationalekonomer kan skriva under på att äganderätt är viktig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med en tydligt definierad äganderätt...

Skogssiluett

Debatt: Short-term views on forest climate benefits is a mistake

"The Commission’s land-use proposal risks being a step backwards in transitioning to a fossil fuel-free economy." Mårten Larsson, senior vice-president...

Debatt: Byt ut miljömålen mot mål för hållbar utveckling

När Agenda 2030-delegationen i morgon överlämnar sitt betänkande till regeringen bör det innehålla förslag på hur de 16 nationella miljömålen...

Debatt: ”Löfven och Lövin – tappa inte farten i klimatarbetet!”

Det fortsatta klimatarbetet kräver ett skifte till bioekonomi, där produkter baserade på förnybar råvara ersätter produkter av fossila råvaror...

Skog solglimt

Debatt: ”Aktivt brukad skog ger hållbart samhälle”

Mårten Larsson i replik i Dagens Nyheter: "För att skapa så hög tillväxt som möjligt och kunna förse samhället med klimatneutrala produkter är...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa