Debatt

Skog och dimma

Ökad kolinlagring är ineffektiv och kortsiktig klimatpolitik

DN Debatt: I stället bör vi inrikta politiken mot en hållbart ökad tillväxt i skogen ihop med mål för ökad substitution av fossila material.

Altinget debatt: Vi ser ingen kris för biologisk mångfald i svensk skog

Det gläder oss att WWF och NSF vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog, där första steget är att enas om utgångsläget.

Altinget debatt: Alla arter kan fortleva i skogen

I stället för att prata om hur många % skogsmark som ska undantas, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i brukad skog.

DN debatt: Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

Idag skriver Skogsindustrierna med SKGS, IKEM, Swemin och Jernkontoret en replik på SNF:s och 100 procent förnybarts debattartikel i DN.

Skog och snö

Debattartikel i Altinget: Ambitionen med reduktionsplikten är orealistisk

Ska biodrivmedlen komma från hållbart brukade skogar och jordar är reduktionsmålen för 2030 orealistiska, skriver Skogsindustrierna.

Finland och Sverige måste styra bort EU från fossila råvaror

1 juli tog Tyskland över ordförandeskapet i EU och avser att ta EU:s nya klimatlag i hamn före jul. Här måste våra regeringar nu ta ansvar!

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Altinget debatt: För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behövs vissa beslut och förutsättningar.

DI Debatt: En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination.

Debatt: Nedskärningarna – ett hot mot Sverige som kunskapsnation

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar är nedslående. Det skriver tio representanter för näringslivet.

Föregående 1 2 3 4 5

Alexander Orlinge

Presschef

Telefon
+46 8 762 72 32
Mobil
+46 72 207 83 68
E-post
alexander.orlinge@skogsindustrierna.se