Nyheter

Ny träfiber ska minska textil- och modeindustrins klimatavtryck

TreeToTextiles process och unika träbaserad cellulosafiber kan vara ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt samhälle.

Artskydd utan ersättning sätter press på skogsägare

Myndigheternas besked om artskydd riskerar att försvåra för skogsägare och minska intresset för att skapa skogar med rik biologisk mångfald.

Från pappersmassa till djurfoder

Till 2040 ska Södra nå nettonollutsläpp. Har mikroalgerna kapacitet att rena brukets vatten och rökgaser samt kan de kan bli nya produkter?

Kan aska bli till guld?

Holmen inspireras av techvärldens sätt att lösa problem och bjuder in till hackathon i jakten på mer hållbara lösningar.

Ansökan inlämnad för nytt innovationsprogram - Bioimpact

Missionen är att förverkliga ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

Så kan skogen bidra med klimatnytta mitt i stan

För att klara de globala miljömålen måste vi använda tillgängliga och beprövade metoder som vi vet ger ett minskade klimatavtryck.

Så kan vi få mer skog i skogen

Ett extremt värmerekord, säger SMHI. För att bromsa klimatförändringarna behöver vi snabbt minska utsläpp av växthusgaser, som koldioxid.

Kommentar på förslag till ny svensk klimatstrategi

Det är viktigare att vi använder skogens totala kapacitet i den gröna omställningen än att snöa in på att skogen ska vara en kolsänka.

Ny presschef

Alexander Orlinge har tillträtt som ny presschef. Han hade senast en liknande roll vid Sveriges Ingenjörer.

”Vi måste agera nu”

Skogsindustrin spelar redan idag en viktig roll både för svensk ekonomi och för den gröna omställningen och nu spänner vi bågen ytterligare.

Föregående 4 5 6 7 8 Nästa