EU:s klimatkommissionär i Sverige för samtal om skogens klimatnytta

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och EU-kommissionären Wopke Hoekstra, ansvarig för klimatfrågor på EU-kommissionen, på besök i Holmens Kunskapsskog i Länna. Foto: Magnus Berg

Skogens olika nyttor för den gröna omställningen var ämnet när EU-kommissionens klimatkommissionär Wopke Hoekstra nyligen var i Sverige. Tillsammans med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman samt företrädare för miljö- respektive skogsägarrörelsen gjorde han ett verksamhetsbesök i ett skogsbruk och diskuterade bland annat hur svensk skogsindustri kan bidra till EU:s klimatmål.

– Det är glädjande att EU-kommissionen tydligt visar intresse för de olika klimatnyttor som skogen och dess produkter kan bidra med i den fortsatta gröna omställningen. Svensk skogsindustri vill och kan bidra till att skapa ett klimatneutralt Europa genom att leverera hållbara, förnybara produkter och ersätta de fossila. En konstruktiv diskussion om skogens hela klimatnytta är ett viktigt steg på vägen framåt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Kommissionären besökte en av Holmen Skogs kunskapsskogar i Länna, utanför Uppsala. Förutom den svenska klimatministern deltog Viveka Beckeman tillsammans med Ivar Vatne, vd för Billerud och företrädare från den privata skogsägarrörelsen och WWF. I diskussionerna med kommissionären lyftes både klimatnyttan av ett hållbart skogsbruk samt den befintliga och framtida klimatnyttan av skogsindustrins framställning av träbaserade produkter och material.

– Det är absolut nödvändigt att EU möjliggör ett aktivt brukande av skogen. Att enbart se skogen som en kolsänka är kontraproduktivt. Skogen har mycket mer att erbjuda, och det är genom ett aktivt brukande och användning av förnybara skogsråvaror som vi fullt ut nyttjar dess potential för klimatarbetet, säger Viveka Beckeman.

Svensk skog och skogsnäring har under de senaste åren kommit att omfattas alltmer av olika EU-regleringar. En del av dessa inom ramen för EU:s gröna giv, ett omfattande miljö- och klimatpolitiskt paket. Just nu pågår dessutom arbetet med att utforma unionens klimatmål för 2040.

– Det är oerhört viktigt att EU håller fast vid den gröna givens inriktning för att nå klimatneutralitet. Ambitiösa mål måste kombineras med ett helhetsfokus på insatser som ger effekt. Det handlar om att minska de fossila utsläppen, främja en europeisk bioekonomi och nyttja skogens fulla potential som kraftfull källa till klimatnytta, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Efter valet till Europaparlamentet är EU-samarbetet inne i en formativ fas där riktlinjer och prioriteringar ska fastställas för de kommande åren. Det omfattar val av ny kommission och framtagandet den politiska inriktningen för nästa mandatperiod (2024-2029). Skogsindustrierna har i sitt inspel till detta lyft fram klimat, cirkularitet, hållbart brukade skogar samt ett motståndskraftigt och konkurrenskraftigt EU som särskilt viktiga områden.