Regeringens initiativ ger hopp om effektivare tillståndsprocesser

Foto: Torbjörn Bergkvist Två kvinnor på en produktionsanläggning

Regeringen har fattat beslut om förslag för att effektivisera och förenkla miljöbalkens tillståndsprocesser. Det ska nu gå på remiss till lagrådet och därefter kan det snart vara på plats.

– Förslaget från regeringen för effektivare tillståndsprocesser är mycket efterlängtat. Fokus ligger precis rätt; på att skapa en snabbare process för tillstånd att utveckla en befintlig anläggning, säger Helena Sjögren, ansvarig för miljöfrågor på Skogsindustrierna.

Snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är en viktig förutsättning för att kunna genomföra viktiga investeringar för moderna och effektiva produktionsanläggningar. Det kommer i sin tur öka skogsindustrins bidrag i den gröna omställningen och är därför något som efterfrågats länge, bland annat i Skogsindustrins Framtidsagenda.

Regeringen föreslår att ändringstillstånd ska bli huvudregel vid ansökan om att ändra delar av en miljöfarlig verksamhet, så att företag som vill ställa om slipper söka nytt tillstånd för hela verksamheten.

Finns det något som oroar i förslaget?

Ja, vi anser att det är verksamhetsutövaren som ska avgöra när ärendet ska hanteras som ändringstillstånd eller omprövning. Med denna ändring blir visserligen ändringtillstånd huvudregel men bara om det inte är ”olämpligt att tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen av verksamheten”. Denna skrivning riskerar skapa en onödig diskussion och i värsta fall göra ändringen tandlös, säger Helena Sjögren.

Ta del av förslaget här.