Von der Leyen på studiebesök i svensk skog

Fokus på skogens olika nyttor

Ursula von der Leyen på besök i svenska skogen
Fr v: Ebba Busch, Ursula von der Leyen, ordförande EU-kommissionen, Ulf Kristersson, Maria Malmberg, skogsägare, Gustaf Silén, skogsägare, Lotta Lyrå, ordförande Skogsindustrierna, Magnus Berg, Skogsindustrierna. Foto: Tom Samuelsson, Regeringskansliet

Under måndagen tog statsminister Ulf Kristersson och näringsminister Ebba Busch emot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Tillsammans besökte de en skogsfastighet utanför Knivsta och diskuterade svensk skogsnäring tillsammans med markägare och Skogsindustriernas ordförande Lotta Lyrå.

– Svenskt skogsbruk och skogsindustri bidrar redan idag med stor klimatnytta. Att EU-kommissionens ordförande intresserar sig för och besöker svensk skog understryker branschens unika framtidspotential. Genom att använda skogen som hållbar resurs och nyttja förnybar träråvara kan EU både fasa ut det fossila och stärka sin konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå, ordförande för Skogsindustrierna.  

Under besöket fick Ursula von der Leyen och de svenska ministrarna en rundvandring i skogen av den lokala skogsägaren med fokus på klimat, ökad tillväxt och miljöhänsyn i skogsbruk. Detta är det andra Sverigebesöket  under det senaste halvåret med skogsfokus för EU-kommissionens ordförande. I januari stod också den svenska regeringen som värd när hon bland annat besökte Stora Ensos innovationscenter i Nacka.   

– Lösningen på många av EU:s framtidsutmaningar växer bokstavligen i skogen. Långsiktiga perspektiv och stabila spelregler är viktiga förutsättningar för att ta tillvara skogens alla nyttor. Aktivt brukade skogar och förnybara skogsprodukter är centrala delar i en växande europeisk bioekonomi, säger Lotta Lyrå.  

I år är det val till Europaparlamentet och ett nytt övergripande politiskt program för de kommande fem åren ska tas fram. Skogsindustrierna vill vara en aktiv och bidragande part för de kommande årens EU-politik och har därför tagit fram ett inspel - En grönare, starkare union - som pekar ut ett antal viktiga politiska framtidsområden. Dessa teman är klimatneutralitet, cirkularitet, hållbart brukade skogar samt ett motståndskraftigt och konkurrenskraftigt EU.