Nyheter

Ny klimatstatistik för skog

Skogsindustrierna om årets statistik från Naturvårdsverket över Sveriges klimatutsläpp.

Varför vill ni bygga i trä?

Stockholm Wood City i Sickla, söder om Stockholm, ska bli världens största stadskvarter i trä.

Dalafrakt lastbil

Godstransporter: Regeringens kommande strategi måste utgå från industrins behov

Industrirådet lämnar inspel till regeringens godstransportstrategi.

”Efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi”

Skogsindustrierna välkomnar dagens utredningsförslag om en nationell bioekonomistrategi.

Vad lockade dig till att jobba på sågverk?

Den före detta rallystjärnan Tina Thörner har hittat hem hos det värmländska sågverket Moelven Edanesågen.

Eltimmerbil i skog

Fossilfritt hela vägen

SCA har tagit fram världens första eltimmerbil och Stenvalls Trä flyttat över sina långa transporter till järnväg.

Fiberbaserade förpackningars cirkularitet erkänns

Under onsdagen antog EU-parlamentet sin position om hur förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) bör utformas.

Kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning

Det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar riskerar att bli ineffektivt.

”Allt som kan tillverkas av olja kan tillverkas av trä”

Skogsindustrin pratar ofta om substitution – när ett material ersätts med ett annat. Men går det att använda trä till vad som helst?

Färre körskador med framtidens skogsmaskin

En skogsmaskin som går på band istället för på hjul håller som bäst på att testköras. Risken för körskador minskar och den är mer skonsam.

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa