Nyheter

LULUCF-frågan landade rätt

Miljö- och Jordbruksutskottet har fastställt hur referensnivån för skogsavverkning ska rapporteras till EU.

ATL Debatt: Skogen vill bidra till hundra procent

Regeringen diskuterar en tolkning av LULUCF-förordningen som begränsar skogsavverkningen utifrån historiska avverkningsnivåer.

Tillväxten i ekonomin bromsar in

I dag publicerades Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Den föll återigen och visar...

Bioekonomin gör starkt avtryck i överenskommelsen

Skogsindustrierna välkomnar att riksdagen har utsett en statsminister och att Sverige får en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan...

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Viktig dom om fjällnära skogar

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare.

Bioekonomin kan växa genom ökad skogsforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel.

Forskningsagendans dag 2019

Forskningsagendans dag 2019: Så skapar forskningen konkurrenskraft

Den 9 januari 2019 arrangerade Skogsindustrierna för tredje gången den uppskattade forskningsdagen på ett fullsatt IVA, Stockholm.

EU har enats om åtgärder för att minska plast i miljön

Nu har EU enats om hur man vill lagstifta om engångsprodukter i plast. En rad enskilda produkter förbjuds.

Angreppen av barkborrar förväntas fortsätta

Under 2018 har massökning av granbarkborre uppmärksammats i södra Sverige, som en följd av den varma sommaren.

Till Studentmanifestets initiativtagare och undertecknare

Vet ni att det finns en bransch som jobbar med att binda och lagra koldioxid? En bransch som är i princip helt fossilfri i sin tillverkning?

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se