Nyheter

Skogsindustrin har klarat första halvåret bra

Ny marknadsrapport: Branschen har hittills i år klarat att hantera snabba skiften i både marknader och produkter.

Vägvalsutredningen underskattar skogens klimatnytta

Skogsindustrierna har skickat in remissvar på slutbetänkandet av utredningen "Vägen till en klimatpositiv framtid" till miljödepartementet.

Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna

Viveka Beckeman blir Skogsindustriernas nya vd. Hon kommer närmast från Sveaskog och tillträder tjänsten under hösten.

Linda Eriksson hoppas på mer rättssäker lagstiftning för skogsägare

Skogssverige har inte slagit av på takten inför sommaren, tvärtom. Vi ställer 5 frågor till Linda Eriksson

Skogsbränder, granbarkborrar och torrt i markerna

2018 var ett år då det brann på flera håll i södra Sverige, till följd av det torra och varma vädret.

Fel fokus och otydlig strategi för biologisk mångfald

EU:s strategi för biologisk mångfald brister i tydlighet och missar koppling till hållbar utveckling.

Satsning på underhåll - väg ur krisen

Den extra budgetförstärkning på underhåll av väg och järnväg som presenterats av regeringen är en välbehövlig åtgärd.

Det besvärliga läget består

Majenkät med företag inom skogsindustrin om Coronapandemins påverkan.

Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn.

”Världsekonomin måste komma igång igen och det snart”

Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – så har corona påverkat hittills.

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se