Nyheter

Bioekonomin kan växa genom ökad skogsforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel.

Forskningsagendans dag 2019

Forskningsagendans dag 2019: Så skapar forskningen konkurrenskraft

Den 9 januari 2019 arrangerade Skogsindustrierna för tredje gången den uppskattade forskningsdagen på ett fullsatt IVA, Stockholm.

EU har enats om åtgärder för att minska plast i miljön

Nu har EU enats om hur man vill lagstifta om engångsprodukter i plast. En rad enskilda produkter förbjuds.

Angreppen av barkborrar förväntas fortsätta

Under 2018 har massökning av granbarkborre uppmärksammats i södra Sverige, som en följd av den varma sommaren.

Till Studentmanifestets initiativtagare och undertecknare

Vet ni att det finns en bransch som jobbar med att binda och lagra koldioxid? En bransch som är i princip helt fossilfri i sin tillverkning?

EU vill bygga på bioekonomin för att nå netto-nollutsläpp till 2050

Att utveckla bioekonomins fulla potential är en av de strategiska byggstenar som EU-kommissionen pekar ut för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser...

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Insikter om bioekonomi viktigt i utredningen om strategi för negativa utsläpp

Idag den 26 november deltar Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna, som expert i det första mötet i den statliga utredningen...

Karl-Henrik Sundström Stora Enso, Lena Ek, Södra, Anna Wiberg, Bioinnovation

EU-beslutsfattare lär om skogsbruk och bioekonomi

Nu ska EU öka sina kunskaper om skogens viktiga roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi.

Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer...

KSLA case-utmaning 2018- Jury deltagare och KSLAs medarbetare

Pop up-restaurang på turné i Sveriges storstäder

KSLAs caseutmaning 26-28 oktober 2018

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se