Nyheter

Skogens biologiska mångfald synas i ny rapport

I den nya rapporten analyserar forskarna Mats Hannerz och Per Simonsson läget för den biologiska mångfalden i skogen.

Svårare att nå klimatmålen efter EU:s besked

Parlamentet och många medlemsstater har kritiserat bristen på hänsyn till andra samhällsmål, som tillgång till förnybara råvaror.

PRESSMEDDELANDE: Svensk skogsindustri står stark i en vikande global ekonomi

På massa- och pappersmarknaden är exportnedgången nu ett faktum medan det för trävaror spås ett tapp från en mycket god nivå.

”Skogsbruk är en mycket långsiktig verksamhet”

För att bli framgångsrika i arbetet med Gröna steg, behövs en tydlighet i skogspolitiken och resurser för rådgivning till skogsägare.

Hur kan vi återanvända byggmaterial smartare?

Nu presenterar Svenskt Trä nya datamallar, som. ska göra det enklare att återanvända och återvinna byggmaterial.

Flexibla trähus för framtiden

– Vi har idag upprättat demonteringsplaner för det byggda huset om kunden efterfrågar det, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome.

Ny träfiber ska minska textil- och modeindustrins klimatavtryck

TreeToTextiles process och unika träbaserad cellulosafiber kan vara ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt samhälle.

Artskydd utan ersättning sätter press på skogsägare

Myndigheternas besked om artskydd riskerar att försvåra för skogsägare och minska intresset för att skapa skogar med rik biologisk mångfald.

Från pappersmassa till djurfoder

Till 2040 ska Södra nå nettonollutsläpp. Har mikroalgerna kapacitet att rena brukets vatten och rökgaser samt kan de kan bli nya produkter?

Kan aska bli till guld?

Holmen inspireras av techvärldens sätt att lösa problem och bjuder in till hackathon i jakten på mer hållbara lösningar.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa