Nyheter

Stam mot krona

Kommentar: 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Kort kommentar från Skogsindustrierna på de 27 politiska förslag som Fossilfritt Sverige presenterade 28 oktober.

Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

Rådande konjunkturläge bidrar till kännbara effekter för svensk skogsindustri.

Bioekonomistrategin hetaste frågan på riksdagen

Sveriges kommande bioekonomistrategi fick stort utrymme på Bioekonomiriksdagen i Göteborg.

Fastighetsnära insamling – en katastrof för fungerande cirkulära system

Skogsindustrierna riktar stark kritik till implementeringen av fastighetsnära insamling av avfall.

Mer öronmärkta forskningsmedel för tillväxt i världens bioekonomi

Skogsindustriernas inspel till regeringens kommande forskningsproposition lyfter fram digitalisering, forskningsplattformar och bioekonomi.

Skogsnäringen partner i svenska paviljongen på Expo2020

Paviljongen ingår i området med tema på hållbarhet och ska visa på skogens många värden.

Nu är Skogsindustrierna på plats permanent i Bryssel

Den 1 oktober invigdes Skogsindustriernas kontor i Bryssel med ett välbesökt Öppet Hus.

"European Green Deal" kan bli viktig för skogsindustrin

Hur ser förslaget till ny EU-kommission ut ur ett skogsindustriperspektiv? Anna Holmberg har gjort en första sondering.

Sverige har passerat målet för avsatt skog

Linda Eriksson hälsade välkommen till Virkesforum, Skogsindustriernas heldagsseminarium om virkesförsörjning.

Bioekonomiskt inspel till Horizon Europe

Bioekonomi, skogsbruk och produkter från skogsråvara behöver få en egen del i kommande EU-utlysningar för forskningsmedel.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se