Nyheter

Spetsforskning inom skogsförädling visar stor potential att öka andelen biomassa

Genom förädlingsmetoden somatisk embryogenes kan man på sikt öka produktionen av biomassa med 20–35 procent. Metoden kan bli ett viktigt verktyg...

Skogsindustrierna välkomnar Ministerrådets bioekonomiprogram

Nordiska ministerrådet har presenterat ett nordiskt bioekonomiprogram med 15 åtgärdspunkter. – Det här är välkommet. Programmets inriktning...

Stark konjunktur för svensk skogsindustri

Rapport: Tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, men svensk skogsindustri visar på en fortsatt god utveckling med rekordhöga priser.

Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack”

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor går diskussionerna varma om hur skogen, som täcker 70 procent...

Klart med förnybartdirektivet till 2030

Institutionerna inom EU har till slut kommit överens om det nya regelverket för förnybar energi. Till 2030 ska 32 procent av EU:s totala energianvändning...

Palle Borgström, LRF och  Linda Eriksson, Skogsindustrierna

Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter

En färsk undersökning av Demoskop visar att de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker. Runt...

Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas prioriteringar med i infrastrukturplanen

I regeringens nationella plan för infrastrukturinvesteringar för 2018–2029 finns flera av de åtgärder som Skogsindustrierna efterfrågat med...

Det behövs hänsyn till regionala förutsättningar i hela Sverige

Skogsstyrelsen meddelar att det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige.

Skogsprogrammet måste bli konkret

När regeringen presenterade strategin för ett nationellt skogsprogram för två veckor sedan utlovades en kompletterande handlingsplan med konkreta...

Ketchupeffekt i skogspolitiken

Efter lång tystnad har regeringen gjort en rad skogspolitiska utspel de senaste dagarna om allt från skogsprogram och artskydd till nyckelbiotoper...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se