Nyheter

Bild från livesändningen med Forum för Bioekonomi, 2020.

Hur påverkas EU:s gröna giv av coronakrisen?

Möjligheterna för EU att kick-starta ekonomin och samtidigt hålla fast vid den gröna givens mål och ambition är en het diskussion just nu.

Kris för skogsplantering när säsongsarbetare stoppas

Utländska skogsvårdsarbetare har svårt att ta sig hit, framför allt på grund av svensk gränspolis, men även på grund av sina hemländer.

Industristrategin blir viktig för EU:s ekonomiska återhämtning

EU:s nya industristrategi, som publicerade i mars, kan komma att påverka skogsnäringen på flera sätt.

Skogsbruket kan skapa förutsättningar för rödlistade arter

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat jämfört med 2015, från 4273 till 4746 arter, enligt Artdatabankens nya förteckning.

Henrik Sjölund ny ordförande för Skogsindustrierna

Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen, har valts till ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna.

Skatteväxling i fokus när nytt system för Eurovinjetten utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över framtida former för vägavgiften för godstransporter, den så kallade Eurovinjetten.

Maria Jansson, logistikchef på Setra Group

Störst störningar i sjötransporterna

Hur har svensk export hittills påverkats av Coronakrisen? Logistikcheferna på BillerudKorsnäs och Setra Group svarar.

Ny marknadsanalytiker för trävaror till Skogsindustrierna

Den 1 april började Christian Nielsen som marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Vikande efterfrågan oroar skogsindustrin

Skogsindustrins handel med andra länder har försvårats i samband med coronapandemin. Det framgår av en enkät utförd av Svenskt Näringsliv.

Kan EU:s handlingsplan ta cirkulär ekonomi till nästa nivå?

Helena Sjögren och Kai-Yee Thim förklarar hur EU: s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi kan bidra till att leverera klimatneutralitet och

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se