Nyheter

Ketchupeffekt i skogspolitiken

Efter lång tystnad har regeringen gjort en rad skogspolitiska utspel de senaste dagarna om allt från skogsprogram och artskydd till nyckelbiotoper...

Karolina Boholm och Tomas Eneroth

Infrastrukturministern vill effektivisera godstransporterna

Värna industrins konkurrenskraft och låt Sverige gå före och utgöra en permanent världsutställning för godstransporter. Det var några av inspelen...

Skogsindustrierna tar initiativ till dialog om bioekonomi i EU

Onsdagen den 25 april genomfördes Skogsindustrierna i samarbete med Sveriges permanenta representation i EU ett seminarium med rubriken ”Bioeconomy...

Mikael Damberg, Isabella Lövin, Magnus Berg och Karin Tormalm

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället.

Forum för bioekonomi 2018

Vilken dag! Under årets upplaga av Forum för Bioekonomi möttes 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi.

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Idag presenterar Skogsindustrierna skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Statsekreterare Leif Jakobsson

Inga nya pusselbitar om kilometerskatten

Statssekreterare Leif Jakobsson från Finansdepartementet gav inga besked om hur hög regeringens vägslitageskatt blir eller exakt vilka vägar...

Industrirådet överens om inspel till regeringens godsstrategi

Industrirådet vill se en politik som främjar effektivare transporter, där trafiken men inte mängden transporter minskar.

Stam mot krona

Ny remiss: producentansvar för förpackningsinsamling

Regeringen skickade i mars ut en remiss med förslag på förtydligande avseende producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget...

Skogsindustrierna djupt kritiska till förslaget om kilometerskatt

I förslaget om vägslitageskatt saknas information om skattenivå, vilket vägnät det ska omfatta och en analys av konsekvenserna för berörda.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se