Nyheter

EU vill bygga på bioekonomin för att nå netto-nollutsläpp till 2050

Att utveckla bioekonomins fulla potential är en av de strategiska byggstenar som EU-kommissionen pekar ut för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser...

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Insikter om bioekonomi viktigt i utredningen om strategi för negativa utsläpp

Idag den 26 november deltar Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna, som expert i det första mötet i den statliga utredningen...

Karl-Henrik Sundström Stora Enso, Lena Ek, Södra, Anna Wiberg, Bioinnovation

EU-beslutsfattare lär om skogsbruk och bioekonomi

Nu ska EU öka sina kunskaper om skogens viktiga roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi.

Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer...

KSLA case-utmaning 2018- Jury deltagare och KSLAs medarbetare

Pop up-restaurang på turné i Sveriges storstäder

KSLAs caseutmaning 26-28 oktober 2018

Parlamentets klar med sin position i direktivet om Single-Use-Plastic

Igår röstade EU-parlamentet ja till direktivet om att minska negativa miljöeffekter av engångsprodukter av plast.

Välkommet med bioekonomistrategi för EU – nu efterlyser vi en svensk motsvarighet

Skogsindustrierna välkomnar EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Den visar på viktiga delar i en övergång till ett resurssnålt, cirkulärt och...

Kraftigt ökat värde på skogsindustrins export

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin.

Även mindre förnybart material när EU vill minska plasten

Önskan att minska nedskräpningen och öka materialåtervinningen skulle i praktiken kunna leda till mindre användning av förnybart material.

"Vårt vindkraftstorn är klimatsmart från start"

Modvion har kläckt den fantastiska idén att producera fullskaliga vindkraftstorn i limträ som kan transporteras i moduler.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se