Nyheter

Parlamentets klar med sin position i direktivet om Single-Use-Plastic

Igår röstade EU-parlamentet ja till direktivet om att minska negativa miljöeffekter av engångsprodukter av plast.

Välkommet med bioekonomistrategi för EU – nu efterlyser vi en svensk motsvarighet

Skogsindustrierna välkomnar EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Den visar på viktiga delar i en övergång till ett resurssnålt, cirkulärt och...

Kraftigt ökat värde på skogsindustrins export

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin.

Även mindre förnybart material när EU vill minska plasten

Önskan att minska nedskräpningen och öka materialåtervinningen skulle i praktiken kunna leda till mindre användning av förnybart material.

"Vårt vindkraftstorn är klimatsmart från start"

Modvion har kläckt den fantastiska idén att producera fullskaliga vindkraftstorn i limträ som kan transporteras i moduler.

Kai-Yee Thim Skogsindustrierna.jpg

Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Jordglob

EU behöver en ambitiös strategi för minskade utsläpp

EU behöver vässa sin strategi för att minska utsläppen av växthusgaser, för att bidra till FN:s klimatmål. Bland annat bör EU anta utmaningen...

Nu är ledamöterna i utskotten utsedda

Processen med att utse en regering drar ut på tiden. Men även om regeringsbildningen dröjer så har riksdagens utskott nu valt sina ledamöter...

Skogsnäringen bjuder in till en dag om forskning

Välkommen till Forskningsagendans dag den 9 januari 2019. Skogsindustrierna bjuder för tredje gången in till en spännande dag om aktuell skoglig...

Virkesforum 2018

Internet of trees - Virkesforum 2018

Temat för årets Virkesforum var Digitalisering och the Internet of trees.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se