Paradigmskifte för skogsindustrin?

Foto: Michael Engman

Trots minskad efterfrågan, minskad avverkning, minskade leveranser och byggkris är pris­utvecklingen för svenska skogsprodukter positiv. Två drivande faktorer till detta paradigmskifte är ett minskat globalt utbud och ett högt kostnadsläge. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

– Utbudstillgången har tidigare pekats ut som den riktigt stora framtidsfrågan på den globala marknaden för skogsprodukter. Den senaste tidens utveckling, med ökande priser trots en relativt svag efterfrågan, väcker frågan om vi inte redan nu ser tecknen på att verkligheten har hunnit ikapp. Framtiden kan mycket väl visat sig vara här redan nu, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.   

Under våren 2024 har priserna på pappersmassa ökat kraftigt trots en trevande efterfrågan, främst drivet av ett minskat globalt utbud och höga kostnader. Liknande tendenser märks på trävarumarknaden, där priserna har stigit med 13 procent trots svag efterfrågan. Priserna ligger nu 45 procent högre än före pandemin. Grafiskt papper, som länge varit på tillbakagång, har sett en överraskande uppgång i leveranserna med 18 procent från förra året till april. Den svenska marknaden för trävaror är på de lägsta nivåerna sedan 2014.  

 – Den positiva prisutvecklingen, som vi nu faktiskt ser trots en svag efterfrågan, har tidigare varit ovanlig för vår bransch. Den drivs av ett globalt minskat utbud och högt kostnadsläge. Utvecklingen ger hopp om att företagen nu får bättre förutsättningar att hantera det höga kostnadsläget, på ett sätt som vi inte sett tidigare, säger Christian Nielsen. 

Totalt sett är det ett fortsatt tufft marknadsläge. Den ekonomiska aktiviteten för svensk skogsindustri har minskat sedan de höga nivåerna under pandemiåren. Det visar sig också i statistiken för virkesförbrukning och avverkningstakt. Under 2023 minskade avverkningen med sex procent, vilket är mer än 4 miljoner m³ jämfört med 2022. Avverkningen 2023 var den lägsta på sju år.  

– Även om fjolåret innebar en tydlig nedgång i avverkningar ligger den relativt stabilt sett över tid. En god svensk tillgång på förnybar skogsråvara är avgörande för både export och klimatomställning. Det blir extra tydligt när Centraleuropa både behöver ersätta volymer från Ryssland och hantera barkborreutbrott, samtidigt som Kanada förväntas fortsätta minska sitt utbud över tid, säger Christian Nielsen. 

 Kort om Trävarumarknaden 

  • Efterfrågan på trävaror är svag. Byggkrisen har slagit hårt både i Sverige och Europa.  
  • Förra året var leveranserna till den svenska marknaden de lägsta på 20 år, och för det första kvartalet 2024 är leveranserna ännu lägre: -18 procent jämfört med föregående år. 2023 gick dock exporten starkare, motsvarande tidigare rekordtakt, vilket höll leveranserna högre. För det första kvartalet 2024 gick dock exporten ned med – 13 procent. 
  • Trävarupriserna ökade tydligt under våren (+ 13 procent) trots att efterfrågan fortsatt är ganska svag i spåren av lågkonjunktur och byggkris. Priserna är fortfa­rande 45 procent högre än innan pandemin. 

Kort om Massa- och pappersmarknaden  

  • Marknaden för pappersmassa var oerhört stark under våren, där priserna ökade kraftigt. Nedläggningar av produktionskapacitet globalt, tillsammans med kortsiktiga produktions- och leverensstörningar, har skapat ett utbudsunderskott. 
  • Den tidigare starka exporten av pappersmassa till Kina, som förra året slog rekord som Sveriges största exportmarknad, är dock nästan i fritt fall och det är istället andra marknader, bland annat Europa, som går starkt. 
  • Marknaden för grafiskt papper trotsar dock en långsiktig strukturnedgång, där den svenska produktionen minskat med 70 procent över tio år. Under inledningen av 2024 har leveranserna ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år.