Stockholm värd för stor internationell skogskongress

Skogsindustrierna medverkar som partner

Foto: IUFRO IUFRO World Congress i Stockholm

Den 23-29 juni arrangeras IUFRO World Congress i Stockholm. Tillsammans med flera myndigheter, forskningsaktörer och civilsamhällesorganisationer är Skogsindustrierna en av kongressens officiella partners.

– Vi är mycket glada över att medverka när världens största skogsevenemang för året och den största någonsin i Sverige går av stapeln. Kongressens mål att främja samarbete, kunskapsdelning och utveckling av hållbara skogsbruksmetoder är helt i linje med löftena i vår branschgemensamma Framtidsagenda, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Under kongressen har Skogsindustrierna en egen monter i kongressutställningen där medlemsföretagen Holmen, SCA, Stora Enso och Södra medverkar. I montern kommer bolagen att visa upp framsteg inom hållbart skogsbruk och produkter från skogsråvara. 

– Vi tror på kraften i samarbete och kunskapsutbyte för att driva det hållbara skogsbruket framåt. Kongressen ger en utmärkt möjlighet att visa upp det innovativa arbetet som våra medlemsföretag bedriver. Det är även en bra plattform för lärande och dialog med olika aktörer på global nivå, säger Viveka Beckeman. 

Partnerskapet med IUFRO World Congress 2024 är en del av Skogsindustriernas arbete med främjande av forskning och innovation inom skogsnäringen. Forskningssatsningar är också en bärande del av Skogsindustrins Framtidsagenda och dess löften som branschen satt upp inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, med sikte på 2040. Skogsindustriernas monter under kongressen kommer att fungera som en knutpunkt för nätverkande, diskussioner och utbyte av idéer bland branschföreträdare, forskare och andra aktörer. 

– Vi är glada att välkomna Skogsindustrierna som partner. Deras engagemang visar på vikten av sektorsövergripande samarbete för en hållbar framtid, säger Fredrik Ingemarson, ordförande för organisationskommittén för IUFRO World Congress 2024.  

Om IUFRO & World Congress 2024 i Stockholm

IUFRO är ett icke-vinstdrivande, icke-statligt internationellt nätverk av skogsforskare, som främjar globalt samarbete inom skogsrelaterad forskning och ökar förståelsen för de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av skogar och träd.  

IUFRO World Congress äger rum vart femte år och är bland världens största globala skogsrelaterade evenemang. Årets kongress äger rum 23-29 juni i Stockholm och väntas locka mer än 3 000 deltagare från hela världen, inklusive representanter verksamma inom forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle. Kongressen kommer att invigas av H.M. Konungen.  

Bland kongressens partners finns ett flertal olika aktörer. Förutom Skogsindustrierna bland andra IKEA, WWF, Sida, forskningsrådet Formas och Skogsstyrelsen.