Di Debatt: Fransk-svenskt samarbete stärker bioekonomins framtid

Skogsindsutrierna, LRF Skogsägarna m.fl. skriver i samband med Emanuel Macrons statsbesök

Illustration bioekonomi

I samband med den franske presidenten Emnanuel Macron skriver Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman på Di Debatt tillsammans med företrädare för svensk och fransk skogsnäring.

Vid klimattoppmötet i Dubai kom man överens om att det krävs en övergång bort från det fossila. Alla vet nu att oljan inte kan fortsätta flöda.För att deklarationen skall bli något mer än just bara en deklaration krävs praktiska verktyg. Ett sådant verktyg är bioekonomin.

Därför har Frankrike och Sverige, två viktiga skogsländer i EU, enats om en högre växel i arbetet med att få den europeiska bioekonomin att växa. Vi som gör detta är skogsägare, stora och mindre, industriella och enskilda.

Debattartikeln är undertecknad av Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Håkan Buskhe vd FAM, Magnus Kindbom skogsdirektör LRF Skogsägarna, Erik Brandsma, vd Sveaskog, Sven Erik Hammar, ordförande Europeiska Skogsägarorganisationen, Catharina Ringborg, samordnare fransk-svenska skogsgruppen, Luc Bouvarel, senior rådgivare Fransylva, Tammouz Hélou, generalsekreterare Franska skogskooperativen, Jean Pierre Piganiol, vice ordförande Franskt Skogsägarcentrum och Sylvestre Coudert, styrelseledamot Franska Skogsexperterna.

Klicka här för att komma till artiklen i sin helhet på Di Debatt