Di Debatt: Industrin behöver rekrytera 300 000 medarbetare

Industrirådets företrädare om sektorns kompetensbehov

Industrins betydelse för samhällsekonomin är mycket stor. För att vi ska lyckas med den digitala och gröna omställningen behövs bättre förutsättningar för att utbilda sig inom de kompetenser industrin efterfrågar. Vd Viveka Beckeman skriver på Dagens Industris debattsida tillsammans med ledande företrädare för Industrirådet.

Konkurrenskraftiga industriföretag är avgörande för att kommande investeringar och jobb hamnar i Sverige och är en förutsättning för landets välstånd. 

Det stora kompetensbehovet är en akut strukturfråga, som ägs av både företagen, parterna och politiken. Det matchas i dag inte av ett relevant utbildningsutbud, vare sig för unga eller yrkesverksamma och därtill behövs många fler sökande till utbildningarna.

Ta del av debattartikeln i sin helhet på Di.se

Artikeln är skriven av Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman tillsammans med Eva Glückman, vd Grafiska Företagen Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet Jonas Hagelqvist, vd Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Cecilia Nykvist, vd TEKO, Annika Roos, vd Jernkontoret, Pia Sandvik, vd Teknikföretagen, Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket, Maria Sunér, vd SveMin, Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.

Om Industrirådet

Industrirådet samlar företrädare för företag och anställda i den svenska industrin. Medlemmar är industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och branschorganisationer. 

Läs mer på Industriradet.se