Di Debatt: Nya jobb beroende av mer fossilfri el

Foto: Rickard Stenberg / Mostphotos kraftledning med moln i bakgrunden

Regeringens kommande energipolitiska inriktningsproposition måste gå från ord till handling. Konsekvenserna är mycket stora om vi i Sverige misslyckas med att säkerställa tillgången på leveranssäker, fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad. Viveka Beckeman skriver med övriga företrädare i Industrirådet utifrån en ny rapport med reformförslag för energipolitiken.

Fossilfri el är en begränsningsfaktor för den ekonomiska utveckling vi nu ser. Elförsörjningen måste därför vara en prioriterad fråga för politiken. Elbehovet riskerar att öka snabbare än ny kapacitet kan byggas ut. Fram till år 2030 ökar industrins elbehov från dagens 45 till 115 TWh i elektrifieringens spår. Det visar kartläggningen Industrins elbehov till 2030, som basindustriernas energisamarbete SKGS utfört. Om Sveriges målsättning att bli världens första fossilfria välfärdsland år 2045 ska nås, behöver den fossilfria elproduktionen mer än fördubblas på drygt 20 år.

Kapacitetsbristen i elnätet är ett allvarligt problem som redan i dag begränsar industrins klimatsatsningar. Den av regeringen aviserade översynen av miljöbalkens tillståndsregler måste resultera i kortare ledtider. Det tar i dag 10–15 år att bygga en kraftledning.

Ta del av debattartikeln av Industrirådet på Di Debatt här