Ny Teknik Debatt: ”Stärk forskningen om cirkulär bioekonomi – våra förslag”

Foto: Christian Ekstrand/ Crelle Photography

Genom mer behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation kan Sverige stärka sin globala konkurrenskraft och verka för en hållbar utveckling. Det kräver strategiska satsningar och ökade kunskaper inom biologisk mångfald. Det skriver Viveka Beckeman och Torgny Persson i en debattartikel.

Aktiviteten inom forskning och innovation är sedan länge stor i skogsnäringen. De skogsindustriella företagen satsar omkring 2,3 miljarder kronor på egen forskning per år. Men för ökad konkurrenskraft och kunskapsuppbyggnad krävs mer statligt stöd för behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation.

Ta del av vd Viveka Beckeman och forskningschef Torgny Perssons debattartikel om Skogsindustriernas inspel till regeringens FoI-proposition här.

Läs mer om forskning och innovation här.