Debatt

Debatt: ”Efterfrågan styr även produkter från skogen”

Carina Håkansson på DA Debatt: "Framtiden ser ljus ut för skogsnäringen och den växande bioekonomin. Här har politiker en viktig uppgift i att...

Debatt: ”Framtidens material kommer från skogen”

"Tekniska genombrott visar att den svenska skogen kan utvecklas till en mängd nya material. En nationell forskningsplattform ska sätta fart på...

Carina Håkansson infälld

Debatt: Vi ska stå upp för vårt hållbara skogsbruk

- Vi måste tillsammans bli bättre på att förklara att det svenska sättet att bruka skogen är långsiktigt och ansvarsfullt. EU behöver inte gå...

Debatt: EU-dom kan hota projekt vid vatten

Skogsindustrierna med flera debatterar Weserdomen: "EU-domstolen har klargjort att EU:s mål för vattenkvalitet ska tillämpas i varje enskilt...

Timmerbil på väg

Debatt: Kilometerskatten kan slå hårt

Debatt på atl.nu: "När transportbranschen i veckan mötte kommittén för vägslitageavgift kom nya siffror på över 24 kronor per mil som en...

Björkar vår 16 9

Debatt: Mångfald är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk

Rebecka Le Moine från föreningen Skydda Skogen oroar sig i ett debattinlägg (nwt.se 3/6, helahalsingland.se 7/6) för att en utvecklad bioekonomi...

Debatt: "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"

"Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek...

Uggla

Debatt: "Artskyddsförordningen riskerar tillväxten inom bioekonomin"

"Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och...

Liten granplanta i hand

Debatt: Satsa på skogen för klimatet

Dagens industri: "Klimatutmaningarna är stora. För att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och...

Stam mot krona

Debatt: ”Regeringens kommunalisering riskerar att missa miljömålen för 2020”

Skogsindustrierna på Aktuell Hållbarhet: "Det blir ett splittrat och ineffektivt system om kommunerna får monopol på tidningsinsamling, skriver...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa