NWT Debatt: Ta vara på Värmlands möjligheter att bidra till omställningen

Skog vinter

Betydelsen av skogsbaserade produkter och material ökar. I det ryms en stor potential för den värmländska regionen. Det skriver Viveka Beckeman med ledande företrädare för medlemsföretagen Rottneros, AB Hilmer Andersson, Moelven Skog, Nordic Paper, Stora Enso och Billerud Gruvön på NWT Debatt.

När den gröna omställningen utgör det övergripande ramverket för ekonomin är det läge att se sina komparativa klimatfördelar. Olika länder och regioner har, utifrån geografiska förutsättningar och industriella strukturer, olika förutsättningar att bidra till att vi globalt möter klimatutmaningen. Utifrån detta perspektiv är det tydligt att Sverige och Värmland har flera styrkor.

På Nya Wermlands-Tidningens debattsida skriver Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman tillsammans med Lennart Eberleh, vd för Rottneros AB, Kari Andersson vd för AB Hilmer Andersson, Björn Johansson vd för Moelven Skog, Anita Sjölander vd för Nordic Paper, Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso och Peter Lindgren, mill director för Billerud Gruvön.

Klicka här för att komma till debattartikeln i sin helhet