Debatt

Timmer

Debatt: Regeringen missar målet om fossilfrihet

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå detta mål måste vi byta fossila råvaror mot förnybara.

Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso och Södra debatterar förslaget till ändrad vattenlagstiftning på Altinget.

Väg kantad av skog

Debatt: Skatt är inte hållbarhet

Jernkontoret, IKEM, SveMin & Skogsindustrierna debatterar betänkandet om nya miljöskatter i Dagens Industri, skatter som är verkningslösa.

Debatt: Den svenska skogen växer inte i ett grustag

Frågan om hyggen eller hyggesfritt används av artikelförfattarna som ett tillhygge i klimatdebatten. Övertygande bevis finns för att vi får den...

Debatt: Attackerad äganderätt urholkar skogens värde

De flesta nationalekonomer kan skriva under på att äganderätt är viktig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med en tydligt definierad äganderätt...

Skogssiluett

Debatt: Short-term views on forest climate benefits is a mistake

"The Commission’s land-use proposal risks being a step backwards in transitioning to a fossil fuel-free economy." Mårten Larsson, senior vice-president...

Debatt: Byt ut miljömålen mot mål för hållbar utveckling

När Agenda 2030-delegationen i morgon överlämnar sitt betänkande till regeringen bör det innehålla förslag på hur de 16 nationella miljömålen...

Debatt: ”Löfven och Lövin – tappa inte farten i klimatarbetet!”

Det fortsatta klimatarbetet kräver ett skifte till bioekonomi, där produkter baserade på förnybar råvara ersätter produkter av fossila råvaror...

Skog solglimt

Debatt: ”Aktivt brukad skog ger hållbart samhälle”

Mårten Larsson i replik i Dagens Nyheter: "För att skapa så hög tillväxt som möjligt och kunna förse samhället med klimatneutrala produkter är...

Tallskog underifrån

Debatt: Regeringen har gått ett steg för långt

Torsdagen den 23 februari fattade regeringen beslut att utöka landets Viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter, ytterligare en ledamot...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa