Debatt

Timmerbil på väg

Debatt: Kilometerskatten kan slå hårt

Debatt på atl.nu: "När transportbranschen i veckan mötte kommittén för vägslitageavgift kom nya siffror på över 24 kronor per mil som en...

Björkar vår 16 9

Debatt: Mångfald är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk

Rebecka Le Moine från föreningen Skydda Skogen oroar sig i ett debattinlägg (nwt.se 3/6, helahalsingland.se 7/6) för att en utvecklad bioekonomi...

Debatt: "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"

"Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek...

Uggla

Debatt: "Artskyddsförordningen riskerar tillväxten inom bioekonomin"

"Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och...

Liten granplanta i hand

Debatt: Satsa på skogen för klimatet

Dagens industri: "Klimatutmaningarna är stora. För att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och...

Stam mot krona

Debatt: ”Regeringens kommunalisering riskerar att missa miljömålen för 2020”

Skogsindustrierna på Aktuell Hållbarhet: "Det blir ett splittrat och ineffektivt system om kommunerna får monopol på tidningsinsamling, skriver...

Debatt: Konjunkturinstitutets igelkottmönster långt ifrån verkligheten

Konjunkturinstitutet (KI) publicerade idag sina uppdaterade prognoser för global och svensk ekonomisk utveckling.

Stam mot krona

Debatt: Skogsindustrin en nyckelspelare i nytt klimatavtal

DI Ledare: "Klimatavtalet blev överraskande skarpt för näringslivet och till en del särskilt för det svenska. Politikerna lägger ett stort ansvar...

Stam mot krona

Debatt: Klimatförändringarna är en rättvisefråga

"DN debatt: En grön omställning är nödvändig och kan, med rätt styrmedel, gå fort. Arbetstagarna har mycket att vinna – men trygghetssystemen...

Stam mot krona

Debatt: De gröna näringarna – en del av lösningen!

Det är glädjande att jord- och skogsbrukets tillväxtpotential uppmärksammas av regeringen och att det finns en insikt om möjligheter för fler...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa