Debatt

Debatt: Här är nio klimatpolitiska krav på nästa regering

DN DEBATT: Den svenska industrin har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt. Men för att nå målen krävs att politikerna...

Linda Eriksson, Skogsdirektör, Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna

Repliker: ”Aktivt skogsbruk med hög tillväxt ger bästa klimatnyttan”

REPLIK DN DEBATT 13/9. Vi behöver kombinera en effektiv naturvård med en ökad skogsproduktion för att ta oss an både klimatet och miljömålen...

Stam mot krona

DEBATT: Nej, den biologiska mångfalden i skogen är inte hotad – men det är däremot äganderätten

Är du en av de politiker som i årets valrörelse lovar mer pengar till välfärden? Eller är du en av de väljare som tycker att det borde satsas...

Stam mot krona

Debatt: SCA-Västernorrlands välfärd kommer från skogen

Under ett valår talas det mycket om mer pengar till välfärden. Vi som är verksamma inom skogsnäringen skulle dock vilja att det talades mer om...

Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Debatt:Välfärden växer på träd – Sverige behöver skogsnäringen

Vi står nu mitt i en valrörelse, men jag har varken anledning eller ambition att ta offentlig ställning för något politiskt parti. Jag vill enbart...

Brandsläckning

Debatt: Så förhindras nya brandkatastrofer

Di DEBATT. I somras brann 25 000 hektar skog upp i Sverige. Vi har identifierat fem punkter som är avgörande för att branschen och samhället...

Debatt: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat

Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med...

Timmer

Debatt: Regeringen missar målet om fossilfrihet

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå detta mål måste vi byta fossila råvaror mot förnybara.

Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso och Södra debatterar förslaget till ändrad vattenlagstiftning på Altinget.

Väg kantad av skog

Debatt: Skatt är inte hållbarhet

Jernkontoret, IKEM, SveMin & Skogsindustrierna debatterar betänkandet om nya miljöskatter i Dagens Industri, skatter som är verkningslösa.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa