Nyheter

Cirkularitet – ingår i biobaserade produkters DNA

Ett ökat fokus på hållbara produkter är nödvändigt för att Europa ska kunna ställa om till en cirkulär, fossilfri ekonomi och nå målen.

Ny glöd i debatten om Levande skogar

Skogsindustrierna delar LRF Skogsägarnas kritik av miljömålet Levande skogar. Skogsdirektör Linda Eriksson förklarar varför.

Skogsindustrin fortsatt mindre drabbad av pandemin

Marknadsrapport: Så går det för skogsindustrin

I valet och kvalet – vilket är det rätta materialet?

Kan en livscykelanalys vägleda dig i materialvalet? Det här ska du tänka på!

EU-kommissionen skärper klimatmålet

EU-kommissionen måste se längre än till energiomställning för att nå det nya 2030-målet.

Ett budgetförslag utan satsningar på bioekonomin

Skogsindustrierna har tittat på regeringens och samarbetspartiernas utspel om satsningar i 2021 års budgetproposition.

Bra svensk strategi för cirkulär ekonomi

Mitt i sommaren presenterade regeringen sin strategi för cirkulär ekonomi. Skogsindustrierna har tagit del av den och ser positivt på den.

Skatt på muggar inte rätt väg att ta

Högst skatt läggs på de produkter som består till 100 procent av plast, men även produkter med en mindre andel plast föreslås beskattas.

Höj inte energiskatten på el i onödan

En höjning av energiskatten måste vara temporär för att Sverige ska kunna erbjuda sitt näringsliv konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Tröja på grön bakgrund

Rapport om den positiva klimateffekten från EU:s skogar och skogsprodukter

Studiens resultat visar att skog och skogsbaserade produkter i EU årligen bidrar med nettominskning av 806 miljoner ton koldioxidekvivaler.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se