Nyheter

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Nej SVT, det är inte skogsbruket som orsakar våldsamma skogsbränder

Vetenskapens värld driver i programmet Skogsbrändernas tid tesen att det är skogsägarnas ensidiga planteringar som orsakar våldsamma skogsbränder...

Med EU:s klimatstrategi kan vi få verkstad i omställningen

Skogsindustrierna vill se ett nära samarbete mellan regeringen och näringslivet i arbetet med att förverkliga EUs klimatstrategi.

Kan förnybar textil från skogen bidra till en hållbar modeindustri?

Med en ständigt växande industri och en stor inverkan på världens resurser är modebranschen i stort behov av att använda hållbara material.

Efterfrågan på klimatsmarta material gynnar skogsindustrin

Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018 med rekordhöga exportpriser. Den globala konjunkturen har vänt neråt, men skogsindustrin förväntas...

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Helena Sjögren – ny miljödirektör på Skogsindustrierna

Helena Sjögren byter uppdrag inom Skogsindustrierna. Hon släpper ansvaret för bioenergi och tar över rollen som miljödirektör.

LULUCF-frågan landade rätt

Miljö- och Jordbruksutskottet har fastställt hur referensnivån för skogsavverkning ska rapporteras till EU.

ATL Debatt: Skogen vill bidra till hundra procent

Regeringen diskuterar en tolkning av LULUCF-förordningen som begränsar skogsavverkningen utifrån historiska avverkningsnivåer.

Tillväxten i ekonomin bromsar in

I dag publicerades Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Den föll återigen och visar...

Bioekonomin gör starkt avtryck i överenskommelsen

Skogsindustrierna välkomnar att riksdagen har utsett en statsminister och att Sverige får en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan...

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Viktig dom om fjällnära skogar

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se