Hur bygger man en hållbar logistikbyggnad?

Foto: Logisitkcenter Eva Sterner

Kraven var tydliga: Noll inbyggda koldioxidutsläpp, noll operativa koldioxidutsläpp och noll extra kostnader. Med sina 21 000 kvadratmeter är Innovationscentret i Bålsta är Sveriges största anläggning för omlastning och transport och har varit igång sedan 2023.

Hallå där Eva Sterner, Utvecklingschef på Logicenter. Hur har det gått?
– Bra! Vi är väldigt stolta! Vi ville skapa världen mest hållbara logistiskbyggnad. Fastigheten är 21 000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter är kontorsutrymmen. Det är en ny typ av logistikfastighet med tre viktiga mål: noll inbyggda koldioxidutsläpp, noll operativa koldioxidutsläpp och noll extra kostnader. Vi minskar koldioxidavtrycket genom att välja andra material än de som man vanligtvis bygger i. Vi satsar på design och arkitektur och fokuserar på utemiljöer, med en träpaviljong, vattendamm och grusgångar för promenader. Det skapar en trivsam arbetsmiljö, något som ofta saknas i logistikfastigheter.

Vad har ni gjort för materialval?
– Vi bytte ut stålstommen mot en trästomme, vilket har resulterat i en CO2-besparing på cirka 80 procent. Fasad och tak är även de av trä, fasadelementen gav en besparing på 80 procent, medan takkonstruktionen endast sparade 20 procent på grund av den redan höga andelen trä. Betongplattan kunde vi inte ändra mycket på, då den är viktig för logistikindustrin. Vi har även byggt lasthus i trä för lastbilar, vilket är estetiskt tilltalande och en hållbar lösning. Det krävdes mer planering och projektering samt att vi har utvecklat egna metoder och system som testats för första gången i detta projekt. Även om det bitvis varit utmanande att hålla budget och tidplan har det gått bra. Med ett bra team av engagerade experter på plats går det mesta att lösa.

Ni använder er av hampa som isoleringsmaterial, hur kommer det sig?
– Det är ett spännande och beprövat material som växer snabbt och kräver lite energi vid tillverkning. Det tillför även näring till jorden, vilket är bra för jordbruket. Vi har samarbetat med ett svenskt startupbolag, som producerar hampaisoleringen.

Vad har ni för åtgärder för långsiktig koldioxidneutralitet?
– För att fastigheten ska förbli koldioxidneutral under hela sin livscykel har vi valt robusta material som kräver lite underhåll. Vi använder bergvärmepumpar, solceller och batterilagring för att generera och lagra energi, vilket även försörjer vår elektrifierade lastbilsflotta. För dagvattenhantering har vi byggt dammar. En entresol i trä bidrar ytterligare till byggnadens hållbarhet. Det gör vår fastighet både unik och långsiktigt hållbar.

Vi ansöker I dagsläget om Breeam Outstanding vilket är den högsta nivån och erhållit en Noll CO2 certifiering. Med Breeam går det att certifiera enligt svenska regler och standarder, men samtidigt få en byggnad som går att jämföra internationellt.