Hur bygger man Sveriges högsta kontorshus i trä?

Foto: Martinsons Jonas Lindgren

Monteringen av Sveriges högsta kontorshus i trä pågår i Umeå. Bygget av det tio våningar höga kontorshuset består bland annat av stommar i trä och totalt 2 900 kubikmeter trä.

Hallå där Jonas Lindgren, Key Account Manager på Martinsons Byggsystem! Ni är nu med och bygger Sveriges högsta kontorshus i trä. Varför ska man bygga med trä?
– Att använda trästommar handlar både om miljötänk och ekonomiskt tänk. I det här fallet har miljöfaktorn spelat störst roll. Vi har producerat limträstommar sedan över sextio år tillbaka och KL-trä sedan början av 00-talet. Det är väldigt roligt att se att fler väljer att bygga i trä.

Hur mycket trä är det som har gått åt?
– För kontorshuset i Umeå är det ungefär 2900 kubikmeter, varav cirka 2 200 kubikmeter KL-trä och 700 kubikmeter limträ.  Virket till vårt limträ och KL-trä kommer från Västerbotten och aldrig längre än cirka 15 mils radie kring Holmens sågverk i Bygdsiljum där våra produkter produceras.

Har det varit några stora utmaningar i arbetet?
– Det är ett ganska högt och långsmalt hus, vilket ställer stora krav på stabilisering och har varit utmanande för konstruktionsgrupperna. Dessutom byggs det nära en järnvägsräls, vilket har sina utmaningar på grund av bland annat vibrationer. Ur vårt perspektiv har stomkonstruktionen varit relativt enkel, men höjden och att huset är så smalt har ställt höga krav. Vi har haft ett jättebra samarbete med både Balticgruppen och NCC för att hitta lösningar och göra stommen så bra och ekonomisk som möjligt.

Ni var även med och byggde Sara kulturhus, vad tog ni med er från det in i detta bygge?
– Det är nog främst att strukturen kring projektledning, konstruktion och montage är otroligt viktig när det kommer till större och mer komplexa projekt, för att det ska bli rätt.

Limträ

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.

KL-trä

Kärt barn har många namn, korslimmat trä, KL-trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massivträ och flerskiktsskivor av trä är vanligt förekommande beteckningar för skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor. Största mängden av det KL-trä som används i de nordiska länderna utgör bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, daghem, industrilokaler, småhus och specialobjekt.