Vi påminner om att Nature spred felaktiga uppgifter om ökade avverkningsnivåer

Svenska myndigheter och forskare har vid ett flertal tillfällen tillbakavisat uppgifter om kraftigt höjda avverkningsnivåer i Sverige och Europa.

Uppgifterna hade sitt ursprung i en studie från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, och offentliggjordes i en artikel i tidningen Nature under 2020. Nu har SVT:s Vetenskapens värld valt att lyfta studien igen, varför det finns skäl att påminna om kritiken mot den.

– JRC:s forskare drog fel slutsatser om avverkningsnivåerna i Europa, bland annat efter att ha feltolkat satellitdata. Det här går att läsa mer om på våra myndigheters hemsidor. Även genom att studera Skogsindustriernas produktionsstatistik förstår man att uppgifterna är orimliga. Från åren 2011 och framåt, som studien gäller, kan vi konstatera måttligt ökad produktion på svenska sågverk och en massa- och pappersproduktion som inte har ökat. Så var skulle den avverkningsökning på 30 procent som hävdas ha tagit vägen?, säger Linda Eriksson, talesperson i skogspolitiska frågor på Skogsindustrierna.