Mediabilden av skogen behöver breddas

Nyligen släppte Näringslivets Medieinstitut (NMI) en rapport som jämförde rikstäckande Sveriges Televisions (SVT) och skogslänstidningen Smålandspostens (SMP) bevakning av skogsbruk i förhållande till klimat och miljö, och vilka experter och forskare respektive media låter komma till tals i ämnet. NMI:s syfte var att undersöka om rapporteringen kan beskrivas som neutral och balanserad.

Det framkommer i rapporten att SVT:s rapportering har tydlig slagsida: skogsbruk gestaltas som negativt för klimatet och miljön i en klar majoritet av publiceringarna. Representanter för miljöorganisationer, eller forskare med täta kopplingar till dessa, är huvudsakliga aktörer i detta narrativ. I Smålandsposten är rapporteringen jämnare fördelad. Slutsatsen som rapportförfattarna drar är att SVT:s bevakning inte är opartisk eftersom det finns en klar övervikt åt skogsbrukskritiska gestaltningar. Enligt rapporten används forskare och experter som driver opinionsbildning mot skogsbruk och skogsindustri ofta i SVT:s rapportering.

Tyvärr är det en tendens vi känner igen: i riksmedia skildras ofta en konflikt mellan att skydda och bruka skog. I verklighetens skogsbruk för hållbar utveckling är de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna förutsättningar för varandra och inte motsatsförhållanden. Hur kan de olika perspektiven bättre förenas, och på ett relevant sätt vägas mot varandra? Hur påverkas skogslandskapet och människorna som bor där av olika vägval och politiska beslut? Och hur kan produkter gjorda av de träd som avverkats bidra i omställningen till en fossilfri välfärdsnation? Gestaltningarna av skogen och dess roll behöver breddas, fördjupas och kompletteras för den breda publiken.

Intresset för skogen och klimat- och hållbarhetsfrågor kopplade till den är stort. Trots att allt fler svenskar idag bor i stora städer har många (en tredjedel) fortfarande skogsägande i släkten, och det skapar en särskild relation till vår näring. Enligt stora undersökningar som Demoskop genomfört åt skogsnäringen under många år vet vi att en majoritet av människor i Sverige tycker att den svenska skogen överlag sköts bra och är positiv till att den används till klimatsmarta produkter som kan ersätta fossila material.

Det är mycket bra att klimat- och miljöfrågorna bevakas allt mer hos flera breda nyhetsredaktioner. Det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar. Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra nyheter och tar gärna både följdfrågor och debatter om skogens alla nyttor och möjligheter.

Jenny Spets Wojarski, Kommunikationsdirektör