”Diskussionen om skogen måste bli mer faktabaserad”

3 frågor till Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, med anledning av rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik.

Under ett webbinarium (11/3) presenterade Skogsindustrierna rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik, författad av Mats Hannerz och Per Simonsson – båda med en bakgrund inom skogsforskningen. Rapporten beskriver utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogsbruket – vad skogsbruket gör och kan göra för att bevara och utveckla förutsättningarna för skogslevande arter. 

Varför har ni tagit fram en rapport om skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden? 

– Vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU som kommer att påverka skogens och skogsbrukets förutsättningar, och det är väldigt viktigt att de fattas på goda grunder. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om skogsbruk och biologisk mångfald blir mer nyanserad och faktabaserad.  

Finns det något du särskilt vill lyfta fram från rapporten? 

– Ett av de viktigaste medskicken från rapporten är att utvecklingen går åt rätt håll, även om det så klart tar tid. Rapporten visar att tillståndet mätbart förbättrats sedan 1990-talet då skogspolitiken lades om. De senaste decenniernas insatser från de som äger och sköter skogen har verkligen gjort skillnad. Sedan finns det fortfarande saker som kan bli bättre och saker vi inte vet tillräckligt mycket omVi lär oss mer hela tiden, men som stöd behövs också mer forskning om hur arter utvecklas i brukade skogar 

Hur kommer Skogsindustrierna att arbeta vidare med skogsbruk och biologisk mångfald? 

– Skogsindustriernas övergripande mål är att skogen ska brukas så alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Baserat på kunskaperna i rapporten och omfattande praktiska erfarenheter har Skogsindustrierna, tillsammans med våra medlemsföretag, tagit fram ett positionspapper som anger riktningen för det fortsatte arbetet. Vi ska göra mer för att öka den biologiska mångfalden samtidigt som vi bidrar till klimatarbetet, jobb och välfärd i hela landet.