Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Skogsindustrierna synpunkter på förslaget begränsas till de viltarter som påverkar skogsbruket.

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna är positiva de flesta av Naturvårdsverkets förslag om klövvilt. Utökad jakttid med fast start- och slutdatum för älg, samt jakt under brunstuppehållet utan möjlighet för länsstyrelserna att besluta om uppehåll, enligt Naturvårdverkets ursprungliga förslag NV-08122-18, är de viktigaste förändringarna.

Skogsindustrierna tillstyrker följande förslag, med vissa angivna ändringar eller tillägg:

  • Fast datum för älgjaktens start och slut. Med tillägg att startdatum i området med oktoberjakt ska vara 1oktober istället för 8 oktober.
  • Jaktstart den 1 september på älg i län med septemberjakt. Med tillägg att detta startdatum bör gälla i hela länen som ingår.
  • Utökad jakttid för kronhjort. Med tillägg att även hind ska vara lovlig 16/8 – 30/9, också i områden utanför kronhjortsskötselområden samt att jakttiden ska gälla i hela landet. Jaktstart för handjur av kronhjort bör harmoniseras med jaktstart 1/10 för älg i södra Sverige.
  • Utökad jakttid för rådjur. Med tillägg att råbock ska vara tillåten 1/5 – 15/6 i hela landet.
  • Älgjakt under skymningstimmen tillåts.
  • Tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med tillägg att jakt på älg med ställande hund ska vara tillåten även under februari månad.
  • Dovhjortshind ska vara lovlig under tiden 1/9–30/9.

Skogsindustrierna avstyrker följande förslag

  • Förslaget om att länsstyrelserna ska ges möjlighet att besluta om brunstuppehåll avstyrks.
  • Förslaget att hund inte ska få användas vid älgjakt under februari månad avstyrks.