Vägvalsutredningen underskattar skogens klimatnytta

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna har skickat in sitt remissvar på slutbetänkandet av utredningen "Vägen till en klimatpositiv framtid” till miljödepartementet. Skogsindustrierna anser att utredningen underskattar klimatnyttan från skogen och dess produkter, inklusive värdet av att ersätta fossila material med biobaserade material.

– För att ställa om samhället till ett fossilfritt välfärdssamhälle ska vi använda klimatkloka material. Utredningen tar upp behovet av ökad materialsubstitution, där material tillverkade av olja, kol och andra fossila material ersätts med förnybara och biobaserade material, men föreslår inga konkreta åtgärder på området eller att ett materials hela klimatnytta tas in i beräkningarna, säger Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna.

Skogens produkter fortsätter lagra koldioxid under hela sin livslängd. 2017 landade den positiva klimateffekten från den svenska skogen, och produkterna från den, på 93 miljoner ton koldioxid