Så återvinns ett mjölkpaket

...och alla andra förpackningar med vätskebarriär.

1. Hej då mjölken!

Du köper mjölk i butiken. När den är slut lägger du förpackningen i behållaren för kartong på återvinningsstationen.

2. Nu åker vi

Det material som återvinns hämtas av en lastbil och pressas till balar som väger cirka 700 kilo.

3. In på bruket

Balarna körs till pappersbruket Fiskeby Board. Dit kommer 25 långtradare per dygn med insamlade förpackningar.

4. Fram med saxen

Balarna läggs på ett rullband som matar in dem i pappers­bruket där kartongen finfördelas.

5. Dags för bad

De små bitarna matas in i en så kallad upplösningstrumma, en cirka 40 meter lång roterande cylinder där kartongen blandas upp med vatten. Då lossnar både plast och aluminium (vätskebarriären) och fastnar i ett filter. Därefter skickas plasten vidare för att omvandlas till energi som driver bruket.

6. Pressat läge

Kartongen som har blivit sönderdelad i trumman till pappersfiber blir tillsammans med vätskan pappersmassa. Massan matas därefter in i pappersmaskinen som pressar ihop den i flera olika lager så att det blir kartong.

7. Ny kartong!

Den nya kartongen torkas och rullas upp på rullar och delas därefter upp i mindre kartongark som säljs vidare till olika förpackningstillverkare.