”Nu intensifierar vi skogsindustrins framtidsresa”

Inom Skogsindustrierna pågår ett brett arbete för att förnya och skärpa målen för hur branschen ännu bättre kan bidra till klimatomställning och samhällsnytta.

– Nu spänner vi bågen ett snäpp till. Det handlar exempelvis om att de fossilfria produkterna behöver bli fler och ännu bättre, mer ska återvinnas och transporter ska bli fossilfria. Vi behöver också i ännu högre utsträckning öka efterfrågan av förnybara produkter från skogen för att tränga undan produkter med fossilt avtryck, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete och samtal runt om i landet. Planen är att under 2023 presentera förnyade gemensamma mål för hur branschen kan bidra ännu mer.

– Vi har kraften att bidra ännu bättre till klimatnytta, biologisk mångfald och en positiv utveckling i hela Sverige. Därför kraftsamlar vi i en framtidsresa. Vi kan göra mer själva och vi kommer också att ta initiativ till samarbeten med andra branscher, forskning och politik, avslutar Viveka Beckeman.