“I framtiden tror jag att trä kommer användas till saker som vi aldrig trodde var möjligt”

Foto: Erik Cronberg. Transparent trä som framställs på KTH.

Hur kommer vi använda trä i framtiden? Tillsammans med ett forskarlag på Wallenberg Wood Science Center på KTH utvecklar Céline Montanari transparent trä, ett mångsidigt material som är framställt helt av förnybar råvara. Tanken är att kunna använda trä som ett fossilfritt alternativ till till exempel fönster, solpaneler och lampor.

Céline Montanari är civilingenjör med dubbel examen i internationell materialteknik och doktor inom fiber- och polymervetenskap, och forskar nu på KTH. Som forskare drivs hon av frågan ”varför?”. När den frågan leder till svar som kan göra världen till en bättre och mer hållbar plats, beskriver Céline det som att forskningen blir till magi:

– Forskning slutar aldrig, vi ställer oss alltid frågor för att förstå varför något beter sig som det gör. Ju mer du gräver i det, desto mer komplex blir det. I min doktorsavhandling undersökte jag hur ljus beter sig i olika material för att kunna utveckla genomskinligt trä. Vi såg då att en del ljus gick rakt igenom trä, medan en del ”fastnade” i fickor som hade skapats av träfibrerna. 

Grön kemi utan hälsorisker 

Cellväggen i trä består framförallt av lignin, cellulosa och hemicellulosa. Principen för att göra trä genomskinligt sker genom två steg. I det första tas ligninet bort, vilket är ämnet som binder samman och ger träet en gulbrun färg. Kvar finns en vit massa, som innehåller fickor där ljus reflekteras. I steg två fylls fickorna med en vätska, vilket gör träet transparent, och också modifierar egenskaperna för att uppnå önskvärt resultat.

– Jag ville lyfta tanken om vad som är möjligt med trä och olika innovationer som kan hjälpa till i omställningen från det fossila. Vi har använt trä i hundratals år och i Sverige är vi omgivna av skog, så det är bara logiskt att använda det som finns omkring oss. Det är ett helt förnyelsebart material som naturen förfinat i evigheter, något som syntetiska material aldrig kan ersätta.

Framställningen av materialet grundas på att alla tillsatser består av förnybar bioråvara, bland annat apelsinskal. 

Framtidens fönster, solpaneler och inredningsdesign

Användningsområdena är många. I framtiden tror Céline att vi kommer att få se nya innovativa sätt att använda trä för att exempelvis skapa våra fönster, solpaneler och lampor. 

– Nu när vi förstår mekanismen försöker vi skala upp det för att öka användningsområdena. Det är kul att se att det även finns ett incitament från allmänheten, det här något som folk vill se mer av. Men jag tror också att ett närmare samarbete mellan industrin och forskningen kan möjliggöra en snabbare utveckling. I framtiden tror jag att trä kommer användas till saker som vi aldrig trodde var möjligt.  

Se filmen med Céline Montanari som berättar mer om transparent trä.