Kursinbjudan - Framtidens hållbara träbyggande - om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer

Svenskt Trä erbjuder under våren kursen “Framtidens hållbara träbyggande – om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer”.

I denna kurs tittar vi på hur vi med minsta möjliga nyttjande av jordens resurser kan tillgodose dagens behov utan att äventyra för framtida generationer. Vi vill förmedla en förståelse för trä och träbyggande genom att belysa hur olika aspekter såsom akustik, välbefinnande, brand, fukt, materialegenskaper, byggsystem, produktion och ekonomi hänger ihop. Det här är en kurs med fokus på såväl helhet som delhet, på såväl arkitektur och klimat som på teknik och ekonomi.

Kursen ger en förståelse för trä och träbyggande och riktar sig framför allt till dig som byggherre, projektledare, entreprenör, teknisk konsult eller arkitekt.  

Kursen hålls av Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning på Svenskt Trä, Jan Larsson, arkitekt på Semrén & Månsson och Gabriel Eriksson, teknisk projektledare på Svenskt Trä.

Efter avslutad kurs kommer du att ha ökad förståelse för hur olika aspekter i framtidens hållbara träbyggande hänger ihop och vad man särskilt behöver tänka på med fokus på såväl detaljer som helhet. Du kommer att känna en ökad trygghet i att föreslå och ta beslut om att välja trä i olika typer av byggprojekt. 

Kursen avslutas med ett slutprov och hålls under sex halvdagar.

Låter detta intressant? Klicka här för mer information och anmälan på Svenskt Träs hemsida.