BioInnovativa affärer – seminarium om möjligheter till stöd i omställningen

Sveriges små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för ekonomi och sysselsättning. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har de också stora möjligheter att bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi.

Men vilka stöd finns för SMF att accelerera omställningen? BioInnovation bjuder nu in till en serie seminarier med tips om stöd och utlysningar för SMF som vill påbörja en omställning.

Under seminariet den 31 mars får du mera information om utbildningen BioLyftet där företag får ökad kunskap om biobaserade och återvunna material, om hur EU SME Support kan hjälpa ditt företag att hitta rätt EU-finansiering, samt om ett flertal aktuella utlysningar.

Program

 • 14.00 Välkomna
  Linda Larsson och Sverker Danielsson från BioInnovation inleder. 
 • BioLyftet 
  Mattias Andersson, forskare och projektledare, berättar om BioInnovations utbildning BioLyftet som är riktad till SMF som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Utbildningen är kostnadsfri och innehåller två kursdagar men också möjlighet att delta i fördjupningsdagar.
 • Innovationsidén – Smart Built Environment
  I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Terese Lilliehorn, kommunikatör på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment berättar mer om utlysningen. 
 • Hypotesprövning – steg 1 och 2 
  Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation, berättar om BioInnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 som riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt. Utlysningen har två steg och i steg 2 kan projekt gå vidare med en idé och utveckla den under två års tid.
 • EU SME Support 
  EU SME Support arbetar för att öka antalet framgångsrika ansökningar om ekonomiskt stöd från EU:s ramprogram för svenska små och medelstora företag. Huvudfokus ligger på EIC, Eurostars och European Innovation Fund men även Horizon Europe inkluderas. Marie-Claude Béland, forsknings- och affärsutvecklare på RISE berättar mera om finansieringsmöjligheterna och hur EU SME Support kan hjälpa ditt företag vidare.
 • 15.25 Avslutning med frågestund (avslutas senast 15.30)

Intresserad? Läs mer och anmäl dig här!

Registreringen stänger den 30 mars kl. 16:00.

BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.