Skogsindustrierna är positiva till införandet av balanserade allmänna regler inom miljöområdet

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna ser positivt att man inför så kallade allmänna regler som är tänkta att förenkla tillståndshanteringen och underlätta utvecklingen av den cirkulära ekonomin. För att det ska fungera behöver de allmänna reglerna ha en lagom nivå så att både miljökrav nås och administrationen minimeras. När det gäller Naturvårdsverkets förslag på allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall är verkar myndigheten ha missat just på denna balans och kraven onödigt långtgående.