Konstgräsplaner av skogsråvara

För att få till naturgräsplanens mjuka känsla fylls konstgräsplaner ut med olika typer av material – ofta bestående av plastgranulat eller delar av bildäck. Nu pågår ett forskningsprojekt, Biopitch, för att ta fram ett alternativt fyllnadsmaterial till det plastbaserade. I projektet utvecklas nu ett miljövänligt, skogsråvarubaserat ifyllnadsmaterial som är fossilfritt och kan brytas ner i naturliga miljöer utanför fotbollsplanen.

Varför? 2000 ton – så mycket mikroplaster släpps enligt Naturvårdsverket ut från konstgräsplaner varje år i hav, sjöar och vattendrag. Det gör konstgräsplaner till en av de absolut största källorna till utsläpp av mikroplaster. Och det är bara i Sverige! Om projektet kan ta fram ett nytt biobaserat material som klarar alla tester och kan börja användas på konstgräsplaner kommer hela den globala konstgräsmarknaden att förändras. Nu hoppas vi att snart få se ett hållbart skogsbaserat ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner världen över.

Vill du läsa mer om forskningen? Läs mer här.