Textil av skog

Lyocell, viskos och modal är tre textilier som görs av skogsråvara. De klenare delen av trädets stam mals ner och sönderdelas till en flytande massa – så kallad dissolvingmassa. Massan behandlas sedan med olika lösningsmedel och pressas genom en sil med små hål så att den blir till fibrer. Av dessa fibrer vävs sedan textilier.

Lyocell, som även kallas Tencel, är den textil från skogen som har högst miljöprofil och tillverkningsprocessen är helt cirkulär. Södra, Stora Enso och Domsjö Fabriker är tre företag som sysslar med dissolvingmassa för textilier i Sverige. En stor utmaning med textil är just återvinning av materialet. Hittills har insamlade textilier främst använts som isolering i byggbranschen eller eldats upp. Men 2019 lanserade Södra en fantastisk nyhet: de kan skapa ny textilmassa av återvunnen textil, något som hittills varit omöjligt. Nyheten fick stort genomslag och leverantörer och tillverkare från hela världen hörde av sig för att ta del av Södras hållbara uppfinning.

Varför? Sedan början av 1960-talet har den globala konsumtionen av textil stigit från omkring 15 miljoner ton till drygt 90 miljoner ton, visar statistik från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och ICAC, Internationella rådgivande kommittén för bomull. Från 2010 och framåt svänger konsumtionskurvan brant uppåt i takt med tillväxten av en global medelklass med allt större disponibel inkomst. Få av oss känner dessutom till vad kläderna vi bär är tillverkade av och att drygt 60 procent av alla kläder görs av olja, som till exempel polyester. Att använda sig av textil från skogen är ett klimatsmart val som tär mindre på planetens resurser. Att vi nu dessutom lyckats hitta sätt för att återvinna textil gör det ännu mer viktigt att välja rätt material!

Vill du läsa mer om Södras innovation eller om skog i modebranschen? Läs mer här.