Batteri av papper

Billerud har tillsammans med forskare på Uppsala universitet utvecklat en teknik för att tillverka pappersbatterier på sina befintliga maskiner. Tekniken går ut på att man bestryker papprets ytor med ledande biopolymerer som har förmågan att lagra energi. Alla material kan tillverkas av råvaror från skogen. Resultatet är ett batteri som kan bli allt från uppkopplade förpackningar till containerstorlagring av sol- och vindenergi.

Varför? Allt fler av våra personliga prylar blir bärbara och vi vill dessutom värma våra hem och köra våra bilar med energi från förnybara källor som sol och vind. För att svara upp mot den här utvecklingen behövs billig och grön energilagring för både storskaligt och bärbart bruk. Med Billeruds uppfinning kan vi istället för att använda metaller använda skog för att göra batterier. Pappersbatteriet görs enbart av förnybara råvaror och förhoppningen är att det ska kunna lämnas i pappersinsamlingen och återvinnas. Cirkulärt och hållbart!

Vill du läsa mer om grön energilagring? Läs mer här.