Nyheter

Framtidsspaningar av Fabian Sandegård och Joakim Rydén Armita Golkar Lovisa Madås

Forum för bioekonomi 2019

EU-politikens betydelse för skogsnäringen och bioekonomins roll i klimatutmaningen var några av ämnena på Forum för Bioekonomi

Näringsliv och politik vill snabba upp införandet av vägnät för tyngre lastbilar

Det råder stor otålighet från aktörer inom näringsliv och politik om takten i införandet av ett vägnät för 74-tonsfordon.

Förutsättningar och fokusområden för en svensk cirkulär ekonomi

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och 13 branschorganisationer har vi presenterat en rapport om fokusområden för en mer cirkulär ekonomi.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth från Karolina Boholm Skogsindustrierna

Snabba upp takten för 74-tonsfordon

Skogsindustrierna har i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyft sin oro för att implementeringen av ett vägnät för 74-tonsfordon...

Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik gör ett gemensamt yttrande gällande förändringar av jakttider

Växande klövviltstammar och färre aktiva jägare ger stora betesskador på skogen, som leder till sänkt tillväxt och lägre kvalitet på virke.

Pressmeddelande: Ny direktör på Svenskt Trä

Idag börjar Mathias Fridholm som direktör för Svenskt Trä, en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.

Så kan skogsnäringen bidra till EU:s Long Term Strategy

EU-kommissionens Long Term Strategy och hur skogen kan bidra till netto noll-utsläpp i EU till 2050 var temat 19 mars i Bryssel.

Pristagare Per-Olof Syrén,KTH, får Gunnar Sundblad forskningsfonds pris 2019

Pressmeddelande: Framställning av biopolymerer från skogen prisas

Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm tilldelas 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads...

Omställning till fossilfritt samhälle 2045

Med filmen om Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft vill vi visa att vår bransch kan och vill bidra mer till omställningen.

Riksdagen vill se en nationell bioekonomistrategi

Den 6 mars beslutade riksdagen att uppdra till regeringen att ta fram en nationell bioekonomistrategi. Det välkomnas av Skogsindustrierna.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se