Nyheter

Reflektioner inifrån kommissionens arbete

Pierre Schellekens beskriver en intensiv mandatperiod då kommissionen lyckats genomföra i princip samtliga 43 punkter i Energiunionen.

Därför är skogen en EU-fråga

Att skogen är en nationell angelägenhet påpekas ofta. Varför hamnar då skogsfrågor på EU:s bord?

Anna Holmberg chefar för Skogsindustriernas nya Brysselkontor

Nu öppnar Skogsindustrierna eget kontor i Bryssel under ledning av Anna Holmberg.

Skogsbränder, granbarkborrar och torrt i markerna

Just nu brinner det på flera håll i södra Sverige, till följd av det torra och varma vädret.

Papper som ska återvinnas

Effektiv miljöpolitik ser helheten

Miljöarbetet i Sverige har kommit mycket långt, inte minst inom skogsindustrin. Ändå utreds ytterligare styrmedel såsom skatt på utsläpp av kväveoxider...

Framtidsspaningar av Fabian Sandegård och Joakim Rydén Armita Golkar Lovisa Madås

Forum för bioekonomi 2019

EU-politikens betydelse för skogsnäringen och bioekonomins roll i klimatutmaningen var några av ämnena på Forum för Bioekonomi

Näringsliv och politik vill snabba upp införandet av vägnät för tyngre lastbilar

Det råder stor otålighet från aktörer inom näringsliv och politik om takten i införandet av ett vägnät för 74-tonsfordon.

Förutsättningar och fokusområden för en svensk cirkulär ekonomi

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och 13 branschorganisationer har vi presenterat en rapport om fokusområden för en mer cirkulär ekonomi.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth från Karolina Boholm Skogsindustrierna

Snabba upp takten för 74-tonsfordon

Skogsindustrierna har i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyft sin oro för att implementeringen av ett vägnät för 74-tonsfordon...

Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik gör ett gemensamt yttrande gällande förändringar av jakttider

Växande klövviltstammar och färre aktiva jägare ger stora betesskador på skogen, som leder till sänkt tillväxt och lägre kvalitet på virke.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se