Nyheter

Johan Åhlén

Kan gamla limträbalkar användas igen?

När Göteborgs Stad skulle riva Isdala ishall kom idén om att återanvända hallens limträstomme. För rådgivning vände man sig till Moelven.

Kommentar på den energipolitiska inriktningspropositionen

Positivt med nytt planeringsmål och översyn av energieffektiviseringsmålen. Nu behövs insatser för att säkra elförsörjningen.

Jørgen Tycho

Kan man bygga nya hus av material från gamla byggnader?

Under arbetet med byggnaden Hasletre tog arkitektfirman Oslotre fram en manual, som ska göra byggnaden enkel att återvinna och återanvända.

”Nu kraftsamlar vi för arbetet i Sevillaprocessen”

Svensk basindustri och Svenskt Näringsliv välkomnar att Europaparlamentet har satt ner foten kring ett reviderat industriutsläppsdirektiv.

Amanda Larsson

Varför återbrukar ni fönster?

På Friedländergatan i Göteborg byggs nu en ny förskola – men helt ny är den inte. Flera komponenter, bland annat fönstren, är återbrukade.

Skogsindustriernas inspel till EU:s nästa mandatperiod

Skogsindustriernas inspel till EU:s nya politiska program pekar ut fyra områden som behöver prioriteras de kommande åren.

skogslandskap ranasjöhöjden ramsele

”Begränsa inte skogsbruket”

EU har enats om ett ramverk för certifiering av kolkrediter, efter förhandlingar mellan kommission, parlament och ministerråd.

Utmanande skogskonjunktur: Råvara, rekord och rebeller

Den första marknadsrapporten för 2024 visar på nedgång i produktion och utmaningar kopplade till råvara och transporter.

Ny skogsutredning välkomnas

Skogsindustrierna kommenterar regeringens nya skogsutredning.

Skogens hela klimatnytta viktig för EU:s klimatmål 2040

Skogsindustrierna vill att EU:s klimatmål 2040 möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att minska de fossila utsläppen.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa