Nyheter

Skogsbränder, granbarkborrar och torrt i markerna

2018 var ett år då det brann på flera håll i södra Sverige, till följd av det torra och varma vädret.

Fel fokus och otydlig strategi för biologisk mångfald

EU:s strategi för biologisk mångfald brister i tydlighet och missar koppling till hållbar utveckling.

Satsning på underhåll - väg ur krisen

Den extra budgetförstärkning på underhåll av väg och järnväg som presenterats av regeringen är en välbehövlig åtgärd.

Det besvärliga läget består

Majenkät med företag inom skogsindustrin om Coronapandemins påverkan.

Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn.

”Världsekonomin måste komma igång igen och det snart”

Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – så har corona påverkat hittills.

Hur påverkas EU:s gröna giv av coronakrisen?

Möjligheterna för EU att kick-starta ekonomin och samtidigt hålla fast vid den gröna givens mål och ambition är en het diskussion just nu.

Kris för skogsplantering när säsongsarbetare stoppas

Utländska skogsvårdsarbetare har svårt att ta sig hit, framför allt på grund av svensk gränspolis, men även på grund av sina hemländer.

Industristrategin blir viktig för EU:s ekonomiska återhämtning

EU:s nya industristrategi, som publicerade i mars, kan komma att påverka skogsnäringen på flera sätt.

Skogsbruket kan skapa förutsättningar för rödlistade arter

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat jämfört med 2015, från 4273 till 4746 arter, enligt Artdatabankens nya förteckning.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se