Skogsnäringens forskningsagenda 4.0

För tillväxt i världens bioekonomi

Foto: CELLINK AB

Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Ladda ner forskningsagendan: Utskriftsvänlig PDF

Presentationer om forskningsagendan, forskningsområden och forskningskartan hittar du här på sidan för nedladdning. Exemplar av agendan beställer du via formuläret nedan.

Prioriterade forskningsområden

I Skogsnäringens forskningsagenda pekar skogsnäringen och akademin tillsammans ut de områden där det finns behov av satsningar på forskning och utveckling. Med stöd av agendan arbetar vi nu för ökade investeringar i forskning och utvecklat forskningssamarbete på nationell och internationell nivå.

Skogsnäringen och forskarsamhället är överens om att skoglig och skogsindustriell forskning ska bidra till att:

Öka tillväxten i hållbart brukad skog

Stora välskötta skogar är basen för skogsbaserad industri och en växande bioekonomi. Skogarna ska tillgodose många önskemål och krav. Kunskap för en hållbar ökning av skogsproduktionen är därför grundläggande för hela näringen. Den ger markägare underlag för att bruka skogen på kort och lång sikt. Den är också nödvändig för att kommunicera och öka allmänhetens insyn och förståelse för skogsbruk, skogsbaserade produkter och ekosystemtjänster.

Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer

En kontinuerlig utveckling av existerande processer och produkter är grunden för en konkurrenskraftig industri. En konkurrenskraftig och lönsam skogsindustri kan satsa på att ta fram nya processer, produkter, material och tjänster och bidra till att utveckla det hållbara skogsbruket. Skogsnäringen är i ständig utveckling mot nya marknader och nya mål för effektivitet och hållbarhet och behöver ett starkt stöd av forskningen.

Utveckla nya biobaserade produkter och tjänster

Att ersätta fossila material och produkter med förnybara, återvinningsbara och nedbrytbara, är nyckeln till en hållbar utveckling. För att få fram rätt egenskaper för olika produkter behöver vi till exempel forskning om hur materialen kan göras starkare, säkrare och mer formbara. Våra framtidsmarknader kommer delvis finnas i gränsytorna mellan olika områden och i brytpunkten mellan tekniska och vetenskapliga discipliner.

Öka det industriella träbyggandet

Världens mest använda förnybara byggmaterial har en ljus framtid när hållbarhet sätts i fokus. Trä är ett lätt och starkt material som möjliggör en hög grad av prefabricering. I en industriell produktion finns god kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö. Här behövs forskning och demonstration av nya industriella värdekedjor för samverkan mellan träindustrin och byggsektorn.

Beställ exemplar av Forskningsagendan

Multiple or single choice
Välj språk*

I användarvillkoren kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen.